مدل مانتو بهاره 1400 در رنگ های متنوع | مانتو بهاره 2021

مدل مانتو بهاره 2021

مدل مانتو بهاره 2021 :  ما در ادامه حدود 50 عکس از جدًیدترین طرح های بروز را برای شما عزیزان فراهم کرده ایم.رنگ، چیزی کاملا سلیقه ایست و ما اغلب اوقات به سلیقهٔ خودمان بسنده کرده و به رمز و راز رنگ ها بی توجهی می کنیم. یک نکته خاص برای خانم های قد بلند این است که به هیچ عنوان از مانتو و شلوار یک رنگ در ست مانتو شلوارتان استفاده نکنید، بهترین انتخاب این است است که سلیقه خود را به چالش بکشید و از دو رنگ متفاوت و یا از رنگ های تضاد و خاص استفاده کنید.

manto eyde 1400 satisho 100 - مدل مانتو بهاره 1400 در رنگ های متنوع | مانتو بهاره 2021

مانتو دخترانه شیک اسپرت مناسب فصل بهار

manto eyde 1400 satisho 51 - مدل مانتو بهاره 1400 در رنگ های متنوع | مانتو بهاره 2021

مانتو دخترانه شیک جدید مناسب فصل بهار

manto eyde 1400 satisho 52 - مدل مانتو بهاره 1400 در رنگ های متنوع | مانتو بهاره 2021

مانتو دخترانه شیک برای عید مناسب فصل بهار

manto eyde 1400 satisho 53 - مدل مانتو بهاره 1400 در رنگ های متنوع | مانتو بهاره 2021

مانتو دخترانه شیک برای عید ۱۴۰۰ مناسب فصل بهار

manto eyde 1400 satisho 54 - مدل مانتو بهاره 1400 در رنگ های متنوع | مانتو بهاره 2021

مانتو دخترانه شیک بلند مناسب فصل بهار

manto eyde 1400 satisho 55 - مدل مانتو بهاره 1400 در رنگ های متنوع | مانتو بهاره 2021

مانتو دخترانه شیک اسپرت 2021 مناسب فصل بهار

manto eyde 1400 satisho 56 - مدل مانتو بهاره 1400 در رنگ های متنوع | مانتو بهاره 2021

مانتو دخترانه شیک و جدید مناسب فصل بهار

manto eyde 1400 satisho 57 - مدل مانتو بهاره 1400 در رنگ های متنوع | مانتو بهاره 2021

مانتو دخترانه شیک اسپرت ۱۴۰۰

manto eyde 1400 satisho 58 - مدل مانتو بهاره 1400 در رنگ های متنوع | مانتو بهاره 2021

مانتو دخترانه جدید سال ۱۴۰۰ مناسب فصل بهار

manto eyde 1400 satisho 59 - مدل مانتو بهاره 1400 در رنگ های متنوع | مانتو بهاره 2021

مانتو دخترانه جدید و شیک مناسب فصل بهار

manto eyde 1400 satisho 60 - مدل مانتو بهاره 1400 در رنگ های متنوع | مانتو بهاره 2021

مانتو دخترانه جدید شیک مناسب فصل بهار

manto eyde 1400 satisho 61 - مدل مانتو بهاره 1400 در رنگ های متنوع | مانتو بهاره 2021

مانتو دخترانه جدید اینستا مناسب فصل بهار

manto eyde 1400 satisho 62 - مدل مانتو بهاره 1400 در رنگ های متنوع | مانتو بهاره 2021

عکس مانتو بلند جلو باز دخترانه

manto eyde 1400 satisho 63 - مدل مانتو بهاره 1400 در رنگ های متنوع | مانتو بهاره 2021

عکس مانتو بلند جلو بسته مناسب فصل بهار

manto eyde 1400 satisho 64 - مدل مانتو بهاره 1400 در رنگ های متنوع | مانتو بهاره 2021

عکس مانتو بلند مجلسی مناسب فصل بهار

manto eyde 1400 satisho 65 - مدل مانتو بهاره 1400 در رنگ های متنوع | مانتو بهاره 2021

مانتو دخترانه جدید 2021 مناسب فصل بهار

manto eyde 1400 satisho 66 - مدل مانتو بهاره 1400 در رنگ های متنوع | مانتو بهاره 2021

مانتو دخترانه جدید اسپرت مناسب فصل بهار

manto eyde 1400 satisho 67 - مدل مانتو بهاره 1400 در رنگ های متنوع | مانتو بهاره 2021

مانتو دخترانه جدید بلند مناسب فصل بهار

manto eyde 1400 satisho 68 - مدل مانتو بهاره 1400 در رنگ های متنوع | مانتو بهاره 2021

عکس مانتو بلند مشکی مناسب فصل بهار

manto eyde 1400 satisho 69 - مدل مانتو بهاره 1400 در رنگ های متنوع | مانتو بهاره 2021

مانتو دخترانه جدید جلو باز

manto eyde 1400 satisho 70 - مدل مانتو بهاره 1400 در رنگ های متنوع | مانتو بهاره 2021

مانتو زنانه جدید شیک مناسب فصل بهار

manto eyde 1400 satisho 71 - مدل مانتو بهاره 1400 در رنگ های متنوع | مانتو بهاره 2021

مانتو زنانه جدید سال ۱۴۰۰ مناسب فصل بهار

manto eyde 1400 satisho 72 - مدل مانتو بهاره 1400 در رنگ های متنوع | مانتو بهاره 2021

مانتو زنانه جدید 1400 مناسب فصل بهار

manto eyde 1400 satisho 73 - مدل مانتو بهاره 1400 در رنگ های متنوع | مانتو بهاره 2021

مانتو زنانه جدید مجلسی مناسب فصل بهار

manto eyde 1400 satisho 74 - مدل مانتو بهاره 1400 در رنگ های متنوع | مانتو بهاره 2021

مانتو زنانه جدید بلند مناسب فصل بهار

manto eyde 1400 satisho 75 - مدل مانتو بهاره 1400 در رنگ های متنوع | مانتو بهاره 2021

مانتو زنانه جدید و شیک مناسب فصل بهار

manto eyde 1400 satisho 76 - مدل مانتو بهاره 1400 در رنگ های متنوع | مانتو بهاره 2021

مانتو زنانه جدید برای عید مناسب فصل بهار

manto eyde 1400 satisho 77 - مدل مانتو بهاره 1400 در رنگ های متنوع | مانتو بهاره 2021

مانتو زنانه جدید ۲۰۲۱ مانتو بلند شیک مناسب فصل بهار

manto eyde 1400 satisho 78 - مدل مانتو بهاره 1400 در رنگ های متنوع | مانتو بهاره 2021

مانتوی بلند شیک مناسب فصل بهار

manto eyde 1400 satisho 79 - مدل مانتو بهاره 1400 در رنگ های متنوع | مانتو بهاره 2021

مانتو بلند شیک جلو بسته مناسب فصل بهار

manto eyde 1400 satisho 80 - مدل مانتو بهاره 1400 در رنگ های متنوع | مانتو بهاره 2021

مانتو بلند شیک مشکی مناسب فصل بهار

manto eyde 1400 satisho 81 - مدل مانتو بهاره 1400 در رنگ های متنوع | مانتو بهاره 2021

مانتو بلند شیک جلو باز مناسب فصل بهار

manto eyde 1400 satisho 82 - مدل مانتو بهاره 1400 در رنگ های متنوع | مانتو بهاره 2021

مانتو بلند شیک مجلسی جدید 

manto eyde 1400 satisho 83 - مدل مانتو بهاره 1400 در رنگ های متنوع | مانتو بهاره 2021

مانتو بلند شیک مجلسی جدید مناسب فصل بهار

manto eyde 1400 satisho 84 - مدل مانتو بهاره 1400 در رنگ های متنوع | مانتو بهاره 2021

مانتو بلند شیک مجلسی مشکی مناسب فصل بهار

manto eyde 1400 satisho 85 - مدل مانتو بهاره 1400 در رنگ های متنوع | مانتو بهاره 2021

مانتو بلند شیک مجلسی دخترانه مناسب فصل بهار

manto eyde 1400 satisho 86 - مدل مانتو بهاره 1400 در رنگ های متنوع | مانتو بهاره 2021

مانتو بلند مجلسی شیک اینستاگرام مناسب فصل بهار

manto eyde 1400 satisho 87 - مدل مانتو بهاره 1400 در رنگ های متنوع | مانتو بهاره 2021

مانتو بلند مجلسی شیک اینستا مناسب فصل بهار

manto eyde 1400 satisho 88 - مدل مانتو بهاره 1400 در رنگ های متنوع | مانتو بهاره 2021

مدل مانتو بلند شیک مجلسی مناسب فصل بهار

manto eyde 1400 satisho 89 - مدل مانتو بهاره 1400 در رنگ های متنوع | مانتو بهاره 2021

مانتو کتی بلند شیک مجلسی مناسب فصل بهار

manto eyde 1400 satisho 90 - مدل مانتو بهاره 1400 در رنگ های متنوع | مانتو بهاره 2021

عکس مانتو بلند شیک مجلسی

manto eyde 1400 satisho 91 - مدل مانتو بهاره 1400 در رنگ های متنوع | مانتو بهاره 2021

عکس مانتو بلند شیک مناسب فصل بهار

manto eyde 1400 satisho 92 - مدل مانتو بهاره 1400 در رنگ های متنوع | مانتو بهاره 2021

عکس مانتو بلند دخترانه مناسب فصل بهار

manto eyde 1400 satisho 93 - مدل مانتو بهاره 1400 در رنگ های متنوع | مانتو بهاره 2021

عکس مانتو بلند جلو باز مناسب فصل بهار

manto eyde 1400 satisho 94 - مدل مانتو بهاره 1400 در رنگ های متنوع | مانتو بهاره 2021

عکس مانتو بلند دخترانه شیک مناسب فصل بهار

manto eyde 1400 satisho 95 - مدل مانتو بهاره 1400 در رنگ های متنوع | مانتو بهاره 2021

عکس مانتو بلند شیک مجلسی 

manto eyde 1400 satisho 96 - مدل مانتو بهاره 1400 در رنگ های متنوع | مانتو بهاره 2021

عکس مانتو بلند شیک مناسب فصل بهار

manto eyde 1400 satisho 97 - مدل مانتو بهاره 1400 در رنگ های متنوع | مانتو بهاره 2021

عکس مانتو بلند دخترانه مناسب فصل بهار

manto eyde 1400 satisho 98 - مدل مانتو بهاره 1400 در رنگ های متنوع | مانتو بهاره 2021

عکس مانتو بلند جلو باز مناسب فصل بهار

manto eyde 1400 satisho 99 - مدل مانتو بهاره 1400 در رنگ های متنوع | مانتو بهاره 2021

مدل مانـتو بهاره 2021

برای دیدن بقیه مدل مانتو بهاره 2021 می توانید به آدرس صفحه اینستاگرام ما به آدرس Satishocom را دنبال کنید
جدیدترین مدل مانتو تابستانی امسال با طرح های شاد و رنگ های جذاب

مدل مانتو تابستانی امسال

مدل مانتو تابستانی امسال 2021 :  ما در ادامه حدود 50 عکس از جدیدترین طرح های بروز را برای شما عزیزان فراهم کرده ایم.معمولا دوست داریم در گرما لباس های سبک بپوشیم تا به تنمان سنگینی نکنند و همچنین میخواهیم مانتویی که به تن میکنیم نازک باشد تا لایه ای دیگر به لباس هایمان اضافه نشود و گرما را تشدید نکند، پس اولین و مهمترین نکته ای که در هنگام خرید مانتوی تابستانی باید در نظر بگیرید، پارچه و جنس مانتو است. پارچه هایی مانند وال و لینن محبوبترین پارچه های تابستان اند. این پارچه ها از درصد بالای پنبه تشکیل شده اند و سبک و نازک نیز هستند؛ با این اوصاف تمام پارامترهای یک پارچه تابستانی مناسب مانتو را دارند.

برای مشاهده و خرید انواع مدل مانتو می توانید به کانال تلگرام ساتیشو به نشانی Satisho یا به پیج اینستاگرام ساتیشو به نشانی Satishocom مراجعه کنید

manto tabestooni satisho 47 1 - جدیدترین مدل مانتو تابستانی امسال با طرح های شاد و رنگ های جذاب

جدیدترین مانتو تابستانی سال ۱۴۰۰

manto tabestooni satisho 48 1 - جدیدترین مدل مانتو تابستانی امسال با طرح های شاد و رنگ های جذاب

عکس مانتو تابستانی دخترانه

manto tabestooni satisho 49 1 - جدیدترین مدل مانتو تابستانی امسال با طرح های شاد و رنگ های جذاب

مانتو جدید سال ۱۴۰۰ تابستانی

manto tabestooni satisho 50 1 - جدیدترین مدل مانتو تابستانی امسال با طرح های شاد و رنگ های جذاب

عکس مانتو تابستانی 1400

manto tabestooni satisho 1 1 - جدیدترین مدل مانتو تابستانی امسال با طرح های شاد و رنگ های جذاب

جدیدترین مدل مانتو تابستانی ۱۴۰۰

manto tabestooni satisho 2 1 - جدیدترین مدل مانتو تابستانی امسال با طرح های شاد و رنگ های جذاب

جدیدترین مانتو تابستانی ۱۴۰۰

manto tabestooni satisho 3 1 - جدیدترین مدل مانتو تابستانی امسال با طرح های شاد و رنگ های جذاب

مانتو تابستانه جدید ۱۴۰۰

manto tabestooni satisho 4 1 - جدیدترین مدل مانتو تابستانی امسال با طرح های شاد و رنگ های جذاب

عکس مانتو تابستانی جدید

manto tabestooni satisho 5 1 - جدیدترین مدل مانتو تابستانی امسال با طرح های شاد و رنگ های جذاب

عکس مانتو تابستانی ۱۴۰۰

manto tabestooni satisho 6 1 - جدیدترین مدل مانتو تابستانی امسال با طرح های شاد و رنگ های جذاب

عکس مانتو تابستانی زنانه

manto tabestooni satisho 7 1 - جدیدترین مدل مانتو تابستانی امسال با طرح های شاد و رنگ های جذاب

عکس مانتو تابستانی دخترانه شیک

manto tabestooni satisho 8 1 - جدیدترین مدل مانتو تابستانی امسال با طرح های شاد و رنگ های جذاب

عکس مانتو تابستانی زنانه جدید

manto tabestooni satisho 9 1 - جدیدترین مدل مانتو تابستانی امسال با طرح های شاد و رنگ های جذاب

عکس مانتو تابستانی شیک

manto tabestooni satisho 10 1 - جدیدترین مدل مانتو تابستانی امسال با طرح های شاد و رنگ های جذاب

عکس مانتو تابستانی جدید دخترانه

manto tabestooni satisho 11 1 - جدیدترین مدل مانتو تابستانی امسال با طرح های شاد و رنگ های جذاب

عکس مانتو تابستانی جدید در اینستاگرام

manto tabestooni satisho 12 1 - جدیدترین مدل مانتو تابستانی امسال با طرح های شاد و رنگ های جذاب

عکس مانتو تابستانی جدید 2021 

manto tabestooni satisho 13 1 - جدیدترین مدل مانتو تابستانی امسال با طرح های شاد و رنگ های جذاب

عکس مانتوهای تابستانی جدید

manto tabestooni satisho 14 1 - جدیدترین مدل مانتو تابستانی امسال با طرح های شاد و رنگ های جذاب

عکسهای مانتو تابستانی جدید

manto tabestooni satisho 15 1 - جدیدترین مدل مانتو تابستانی امسال با طرح های شاد و رنگ های جذاب

عکس مانتوی تابستانی جدید

manto tabestooni satisho 16 1 - جدیدترین مدل مانتو تابستانی امسال با طرح های شاد و رنگ های جذاب

مدل مانتو بهار تابستان

manto tabestooni satisho 17 1 - جدیدترین مدل مانتو تابستانی امسال با طرح های شاد و رنگ های جذاب

عکس مانتو تابستانه جدید 2021 

manto tabestooni satisho 18 1 - جدیدترین مدل مانتو تابستانی امسال با طرح های شاد و رنگ های جذاب

عکس مانتو تابستانه جدید و شیک

manto tabestooni satisho 19 1 - جدیدترین مدل مانتو تابستانی امسال با طرح های شاد و رنگ های جذاب

مانتو تابستانه زیبا

manto tabestooni satisho 20 1 - جدیدترین مدل مانتو تابستانی امسال با طرح های شاد و رنگ های جذاب

مانتو تابستانه زیبا و شیک

manto tabestooni satisho 21 1 - جدیدترین مدل مانتو تابستانی امسال با طرح های شاد و رنگ های جذاب

مانتو تابستانه زیبا دخترانه

manto tabestooni satisho 22 1 - جدیدترین مدل مانتو تابستانی امسال با طرح های شاد و رنگ های جذاب

مانتو زیبای تابستانی

manto tabestooni satisho 23 1 - جدیدترین مدل مانتو تابستانی امسال با طرح های شاد و رنگ های جذاب

مانتوهای زیبای تابستانی دخترانه

manto tabestooni satisho 24 1 - جدیدترین مدل مانتو تابستانی امسال با طرح های شاد و رنگ های جذاب

مانتوهای زیبا تابستانی

manto tabestooni satisho 25 1 - جدیدترین مدل مانتو تابستانی امسال با طرح های شاد و رنگ های جذاب

مانتو های تابستانی زیبا

manto tabestooni satisho 26 1 - جدیدترین مدل مانتو تابستانی امسال با طرح های شاد و رنگ های جذاب

مانتو تابستانی شیک

manto tabestooni satisho 27 1 - جدیدترین مدل مانتو تابستانی امسال با طرح های شاد و رنگ های جذاب

مانتو تابستانی شیک ۱۴۰۰

manto tabestooni satisho 28 1 - جدیدترین مدل مانتو تابستانی امسال با طرح های شاد و رنگ های جذاب

مانتو تابستانی شیک دخترانه

manto tabestooni satisho 29 1 - جدیدترین مدل مانتو تابستانی امسال با طرح های شاد و رنگ های جذاب

مانتو تابستانی شیک جلو بسته

manto tabestooni satisho 30 1 - جدیدترین مدل مانتو تابستانی امسال با طرح های شاد و رنگ های جذاب

مانتو تابستانی شیک 1400

manto tabestooni satisho 31 1 - جدیدترین مدل مانتو تابستانی امسال با طرح های شاد و رنگ های جذاب

مانتو تابستانی شیک اینستاگرام

manto tabestooni satisho 32 1 - جدیدترین مدل مانتو تابستانی امسال با طرح های شاد و رنگ های جذاب

مانتو تابستانی شیک دخترانه کوتاه

manto tabestooni satisho 33 1 - جدیدترین مدل مانتو تابستانی امسال با طرح های شاد و رنگ های جذاب

مانتو تابستانی شیک و مجلسی

manto tabestooni satisho 34 1 - جدیدترین مدل مانتو تابستانی امسال با طرح های شاد و رنگ های جذاب

مدل مانتو تابستانی ۱۴۰۰ دخترانه

manto tabestooni satisho 35 1 - جدیدترین مدل مانتو تابستانی امسال با طرح های شاد و رنگ های جذاب

مدل مانتو تابستانی ۱۴۰۰ در اینستاگرام

manto tabestooni satisho 36 1 - جدیدترین مدل مانتو تابستانی امسال با طرح های شاد و رنگ های جذاب

مدل مانتو تابستانی ۱۴۰۰ اسپرت

manto tabestooni satisho 37 1 - جدیدترین مدل مانتو تابستانی امسال با طرح های شاد و رنگ های جذاب

مدل مانتو بهاره تابستانی

manto tabestooni satisho 38 1 - جدیدترین مدل مانتو تابستانی امسال با طرح های شاد و رنگ های جذاب

مدل مانتو تابستانی ۱۴۰۰ جلو بسته

manto tabestooni satisho 39 1 - جدیدترین مدل مانتو تابستانی امسال با طرح های شاد و رنگ های جذاب

مدل مانتو تابستانی ۱۴۰۰ زنانه

manto tabestooni satisho 40 1 - جدیدترین مدل مانتو تابستانی امسال با طرح های شاد و رنگ های جذاب

مدل مانتو تابستانی ۱۴۰۰ اینستاگرام

manto tabestooni satisho 41 1 - جدیدترین مدل مانتو تابستانی امسال با طرح های شاد و رنگ های جذاب

مدل مانتو تابستانی ۱۴۰۰ جدید

manto tabestooni satisho 42 1 - جدیدترین مدل مانتو تابستانی امسال با طرح های شاد و رنگ های جذاب

مدل مانتو تابستانی ۱۴۰۰ کوتاه

manto tabestooni satisho 43 1 - جدیدترین مدل مانتو تابستانی امسال با طرح های شاد و رنگ های جذاب

مدل مانتو بهاره و تابستانه جدید

manto tabestooni satisho 44 1 - جدیدترین مدل مانتو تابستانی امسال با طرح های شاد و رنگ های جذاب

مدل مانتو بهاره و تابستانی

manto tabestooni satisho 45 1 - جدیدترین مدل مانتو تابستانی امسال با طرح های شاد و رنگ های جذاب

مدل مانتو بهار و تابستان

manto tabestooni satisho 46 1 - جدیدترین مدل مانتو تابستانی امسال با طرح های شاد و رنگ های جذاب

مـدل مانـتو تابسـتانی امـسال 2021

برای دیدن بقیه  مـدل مانـتو تابسـتانی امـسال 2021 می توانید به آدرس صفحه اینستاگرام ما به آدرس Satishocom را دنبال کنید.
مدل مانتو سفید در طرح های اسپرت تابستانی و مجلسی زنانه 1400

مانتو سفید تابستانی

در این مطلب از سری مطالب دنیای مد ساتیشو سراغ جدیدترین مدل های مانتو سفید تابستانی در طرح های اسپرت و مجلسی با طراحی های مد روز 1400 – 2021 رفته ایم که در ادامه حدود 50 مدل از انها را مشاهده خواهید کرد با ما همراه باشید

برای مشاهده و خرید انواع مدل مانتو می توانید به کانال تلگرام ساتیشو به نشانی Satisho یا به پیج اینستاگرام ساتیشو به نشانی Satishocom مراجعه کنید

 

manto sefid satisho 2 - مدل مانتو سفید در طرح های اسپرت تابستانی و مجلسی زنانه 1400

بهترین مدل های مانتو رنگ سفید

manto sefid satisho 3 - مدل مانتو سفید در طرح های اسپرت تابستانی و مجلسی زنانه 1400

مانتو تابستانی بلند دو تیکه رنگ روشن

manto sefid satisho 5 - مدل مانتو سفید در طرح های اسپرت تابستانی و مجلسی زنانه 1400

مانتوی مجلسی دانتل گیپور

manto sefid satisho 6 - مدل مانتو سفید در طرح های اسپرت تابستانی و مجلسی زنانه 1400

عکس مانتو کوتاه سفید با طرح پانچ

manto sefid satisho 7 - مدل مانتو سفید در طرح های اسپرت تابستانی و مجلسی زنانه 1400

مزون مانتو مجلسی برای عقد

manto sefid satisho 9 - مدل مانتو سفید در طرح های اسپرت تابستانی و مجلسی زنانه 1400

مانتو شیک مجلسی برای تابستان

manto sefid satisho 10 - مدل مانتو سفید در طرح های اسپرت تابستانی و مجلسی زنانه 1400

مدل مانتو سفید اسپرت جدید

manto sefid satisho 11 - مدل مانتو سفید در طرح های اسپرت تابستانی و مجلسی زنانه 1400

انواع مانتو سفید اسپرت کوتاه

manto sefid satisho 12 - مدل مانتو سفید در طرح های اسپرت تابستانی و مجلسی زنانه 1400

نمونه های جدید مانتو برای خاص پوشان

manto sefid satisho 14 - مدل مانتو سفید در طرح های اسپرت تابستانی و مجلسی زنانه 1400

مدل های جدید تونیک مانتویی

manto sefid satisho 15 - مدل مانتو سفید در طرح های اسپرت تابستانی و مجلسی زنانه 1400

دو مدل مانتو تابستانی با طرح خاص

manto sefid satisho 16 - مدل مانتو سفید در طرح های اسپرت تابستانی و مجلسی زنانه 1400

مانتوهای بلند گیپوری مجلسی 1400

manto sefid satisho 17 - مدل مانتو سفید در طرح های اسپرت تابستانی و مجلسی زنانه 1400

ست کردن مانتو سفید

یکی از بهترین انتخاب ها برای تابستان استفاده از رنگ های روشن در کنار رنگ سفید است که می توانید در ادامه از عکس های مانتو سفید که در ادامه مطلب ارائه کرده ایم ایده بگیرید با ساتیشو تا انتهای مطلب همراه باشید

manto sefid satisho 18 - مدل مانتو سفید در طرح های اسپرت تابستانی و مجلسی زنانه 1400

استایل با رنگ سفید برای تابستان

manto sefid satisho 23 - مدل مانتو سفید در طرح های اسپرت تابستانی و مجلسی زنانه 1400

مانتوهای شیک و لاکچری برای تابستان

manto sefid satisho 24 - مدل مانتو سفید در طرح های اسپرت تابستانی و مجلسی زنانه 1400

مدل مانتو مجلسی سفید با نواردوزی نارنجی

manto sefid satisho 25 - مدل مانتو سفید در طرح های اسپرت تابستانی و مجلسی زنانه 1400

مانتوی سفید تابستانی دخترانه و زنانه 2021

manto sefid satisho 26 - مدل مانتو سفید در طرح های اسپرت تابستانی و مجلسی زنانه 1400

دانلود جدیدترین مدل های اینستاگرامی مانتو

manto sefid satisho 28 - مدل مانتو سفید در طرح های اسپرت تابستانی و مجلسی زنانه 1400

ست کردن مانتو سفید با رنگ های تیره

manto sefid satisho 29 - مدل مانتو سفید در طرح های اسپرت تابستانی و مجلسی زنانه 1400

ست کژوال مانتو سفید در تابستان

manto sefid satisho 30 - مدل مانتو سفید در طرح های اسپرت تابستانی و مجلسی زنانه 1400

آموزش خرید مانتو سفید

manto sefid satisho 31 - مدل مانتو سفید در طرح های اسپرت تابستانی و مجلسی زنانه 1400

مانتو اسپرت سفید دانشجویی برای دانشگاه دولتی

manto sefid satisho 32 - مدل مانتو سفید در طرح های اسپرت تابستانی و مجلسی زنانه 1400

مانتوهای شیک در تلگرام ساتیشو

manto sefid satisho 33 - مدل مانتو سفید در طرح های اسپرت تابستانی و مجلسی زنانه 1400

مانتو سفید مجلسی مروارید دوزی شده با توربان شیک

manto sefid satisho 34 - مدل مانتو سفید در طرح های اسپرت تابستانی و مجلسی زنانه 1400

بهترین مدل های مانتو مجلسی در اینستاگرام

manto sefid satisho 35 - مدل مانتو سفید در طرح های اسپرت تابستانی و مجلسی زنانه 1400

مزون مانتوهای مجلسی در تهران

manto sefid satisho 36 - مدل مانتو سفید در طرح های اسپرت تابستانی و مجلسی زنانه 1400

مدل مانتو سفید اسپرت دخترانه

manto sefid satisho 39 - مدل مانتو سفید در طرح های اسپرت تابستانی و مجلسی زنانه 1400

عکس جدید مانتو سفید رنگ روشن مجلسی زنانه

manto sefid satisho 40 - مدل مانتو سفید در طرح های اسپرت تابستانی و مجلسی زنانه 1400

مانتو اسپرت سفید دوتیکه ترکیبی

manto sefid satisho 41 - مدل مانتو سفید در طرح های اسپرت تابستانی و مجلسی زنانه 1400

شیک ترین عکس های مانتو مجلسی سفید 1400

manto sefid satisho 42 - مدل مانتو سفید در طرح های اسپرت تابستانی و مجلسی زنانه 1400

خرید مانتو سفید ساده زنانه

manto sefid satisho 44 - مدل مانتو سفید در طرح های اسپرت تابستانی و مجلسی زنانه 1400

مانتو سفید مجلسی کار شده تابستانه

manto sefid satisho 45 - مدل مانتو سفید در طرح های اسپرت تابستانی و مجلسی زنانه 1400

مانتو استین فانتزی دخترونه

manto sefid satisho 48 - مدل مانتو سفید در طرح های اسپرت تابستانی و مجلسی زنانه 1400

مانتو سفیدشیری جدید و زیبا مد سال 2022

manto sefid satisho 49 - مدل مانتو سفید در طرح های اسپرت تابستانی و مجلسی زنانه 1400

مانتو خنک تابستونی برای دختران جوان

manto sefid satisho 50 - مدل مانتو سفید در طرح های اسپرت تابستانی و مجلسی زنانه 1400

مانتو مزون دور سفید برای عروسی

manto sefid satisho 51 - مدل مانتو سفید در طرح های اسپرت تابستانی و مجلسی زنانه 1400

عکس مانتو سفید کرم یقه ارشال خرجکار

manto sefid satisho 52 - مدل مانتو سفید در طرح های اسپرت تابستانی و مجلسی زنانه 1400

مانتو سفید استین گیپوری شیک دخترونه

manto sefid satisho 53 - مدل مانتو سفید در طرح های اسپرت تابستانی و مجلسی زنانه 1400

ست کردن مانتو بلند سفید

manto sefid satisho 54 - مدل مانتو سفید در طرح های اسپرت تابستانی و مجلسی زنانه 1400

بهترین عکس های مانتو در تلگرام

manto sefid satisho 55 - مدل مانتو سفید در طرح های اسپرت تابستانی و مجلسی زنانه 1400

مدل های زیبا مانتو مجلسی روشن 2022

manto sefid satisho 56 - مدل مانتو سفید در طرح های اسپرت تابستانی و مجلسی زنانه 1400

زیباترین مانتو سفید برای عقد

manto sefid satisho 57 - مدل مانتو سفید در طرح های اسپرت تابستانی و مجلسی زنانه 1400

جدیدترین مدل مانتو تابستانی شیک و لاکچری

manto sefid satisho 58 - مدل مانتو سفید در طرح های اسپرت تابستانی و مجلسی زنانه 1400

مانتو سفید مجلسی مخصوص مراسم نامزدی

manto sefid satisho 59 - مدل مانتو سفید در طرح های اسپرت تابستانی و مجلسی زنانه 1400

مدل مانتو سفید تابستانی شیک

manto sefid satisho 60 - مدل مانتو سفید در طرح های اسپرت تابستانی و مجلسی زنانه 1400

شیک ترین مدل های مانتو سفیـد

manto sefid satisho 61 - مدل مانتو سفید در طرح های اسپرت تابستانی و مجلسی زنانه 1400

ایده برای استایل سنتی با مانتو روشن سایزبزرگ

manto sefid satisho 62 - مدل مانتو سفید در طرح های اسپرت تابستانی و مجلسی زنانه 1400

قیمت مانتو مجلسی طرح دار سفید

manto sefid satisho 63 - مدل مانتو سفید در طرح های اسپرت تابستانی و مجلسی زنانه 1400

خرید مانتو سفید مجلسی

امیدواریم از دیدن این مطالب لذت برده باشید حتما نظرات خود را با ساتیشو در مورد مدل های ارائه شده درمیان بگذارید
مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

مدل مانتو جدید و به روز

امروزه مدل های مانتوی متنوع و زیادی در بازار کشورمان موجود هستند اما با این همه طرح و رنگ انتخاب مانتوی موردنظر سخت به نظر می آید. ما در این مطلب از سری مطالب ساتیشو قصد داریم نمونه های شیک مدل مانتو جدید 1400 در رنگ ها و طرح های مختلف از جمله رنگ سال را برای شما خانم ها و دختران شیک پوش ایرانی ارائه کنیم. پس از شما دعوت میکنیم تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

 

model manto jadid 98 satisho 1 1 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

ax insta - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

در این مطلب خواهید خواند:

MANTOO NEW SATISHO 3 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

مدل مانتو طرلان (دارای رنگبندی)

سایزبندی 38 تا 54

جنس گیپور استری

whatsup - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021
MANTOO NEW SATISHO 2 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

مدل مانتو خنک دخترانه (دارای رنگبندی)

سایزبندی 38 تا 48

جنس زبرا اسلپ

whatsup - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021
MANTOO NEW SATISHO 4 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

مدل مانتو بهاره (دارای رنگبندی)

سایزبندی 36 تا 48

جنس لنین

whatsup - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021
MANTOO NEW SATISHO 5 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

مدل مانتو طرح دار (دارای رنگبندی)

سایزبندی 36 تا 46

جنس نازلی درجه یک

whatsup - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021
MANTOO NEW SATISHO 1 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

مدل مانتو شیک دخترونه (دارای رنگبندی)

سایزبندی 38 تا 54

جنس مازراتی

whatsup - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021
برای مشاهده و خرید انواع مدل مانتو می توانید به کانال تلگرام ساتیشو به نشانی Satisho یا به پیج اینستاگرام ساتیشو به نشانی Satishocom مراجعه کنید

رنگ سال 2021 چه رنگی است

امسال هم موسسه پنتون وظیفه اعلام رنگ سال را برای طراحان مد برعهده داشته که طبق اعلام رسمی این شرکت رنگ سال 2021 رنگ های خاکستری (Ultimate Gray ) و زرد (Illuminating) به عنوان رنگ سال معرفی شدند. در توضیح این انتخاب همچنین گفته شده است: یک پیوند رنگی، پیامی از قدرت و امید را ارائه می‌دهد که هم ماندگار است و هم روح بخش. در بیانیه منتشر شده در وب سایت پنتون آمده است: “عملی و سنگی اما در عین حال گرم و خوش بین، اتحاد بین قدرت و مثبت بودن؛ این یک داستان رنگی است که احساسات متفکرانه عمیق‌تر را با وعده‌ای درخشان و دوستانه در بر می‌گیرد.  کارشناسان رنگ می‌گویند: در سال ۲۰۲۱ ما باید احساس کنیم که همه چیز روشن‌تر می‌شود، این برای روح انسان ضروری است.

manto rang sal satisho - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

مدل مانتو به رنگ سال 2021

manto rang sal satisho 2 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

مانتو طرح دار لیمویی خاکستری

manto rang sal satisho 3 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

ست مانتو دختر و مادر به رنگ سال 2021

manto rang sal satisho 4 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

مدل مانتو جدید سال 2021

پس از شناخت رنگ سال 2021 از شما عزیزان دعوت می کنیم تا مدل های جدید مانتو در سال 1400 – 2021 را با طرح های به روز و شیک مرور کنید همچنین اگر می خواهید در مورد انتخاب مانتو اطلاعات کاملی پیدا کنید حتما تا انتهای این مقاله با ساتیشو همراه باشید. نظر شما در مورد این مدل ها چیست؟ اگر سوالی دارید در قسمت نظرات با ما در میان بگذارید

همه چیز درباره مانتو

مانتو به عنوان یکی از مهم ترین و پرکاربرد ترین پوشش هایی است که خانم ها ( به خصوص در کشورهای اسلامی ) برای حضور در اجتماعات مختلف به آن نیاز دارند. به همین دلیل انتخاب و خرید یک مانتوی مناسب ، یکی از مهم ترین بخش های خرید لباس برای یک بانو به حساب می آید.انتخاب و خرید یک مانتوی مناسب برای یک بانو کار چندان آسانی نیست و زمان زیادی را به خود اختصاص می دهد.

گزینش یک مانتوی مناسب و متناسب با زمان و مکان مورد استفاده آن نیاز به داشتن اطلاعاتی در این باره خواهد داشت. تناسب مدل ، قد و سایز مانتوی انتخابی شما تاثیر بسیار زیادی در شیک پوش شدن شما خواهد داشت. قبل از آن که برای انتخاب و خرید یک مانتو مناسب اقدام نمایید لازم است که به یک سری نکات مهم توجه ویژه ای داشته باشید. استایل بدنی ، قد ، رنگ پوست ، مکان و زمان استفاده از مانتو و عوامل متعدد دیگری در نوع انتخاب و خرید شما می تواند تاثیرگذار باشد. اما نگران نباشید ما به شما کمک خواهیم کرد تا از این به بعد بتوانید با صرف کمترین زمان ، بهترین و مناسب ترین مانتو را خریداری کنید.. با ما همراه باشید تا همه چیز را درباره مانتو از قبیل انواع سبک مانتو و راهنمای خرید مانتو بر اساس رنگ پوست، طرح مانتو و اندازه قد شما بررسی کنیم

انواع سبک مانتو

مانتوهای موجود در بازار از نظر نوع طراحی به دسته های زیر تقسیم بندی می شود:

  1. ساده
  2. اسپرت
  3. مجلسی
  4. دانشجویی
  5. عبایی
  6. پانچ

راهنمای جامع خرید مانتو

همانطور که در بالاتر اشاره کردیم باید قبل از خرید مانتو بدانید مانتویی که می خواهید بخرید باید کاملا مناسب هیکل و سایز شما باشد همچنین باید در رنگ و طرح آن نیز دقت داشته باشید تا به یک استایل شیک برسید یا اینکه حتی آن مانتو قرار است در چه مکان و زمانی مورد استفاده قرار گیرد در این مطلب به بررسی راهنمای خرید مانتو به صورت کامل خواهیم پرداخت:

manto jadid satisho 31 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

مدل مانتو جدید

manto jadid satisho 2 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

مانتوی پاستلی بلند اسپرت با طرح شیک 2022

manto jadid satisho 50 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

مدل مانتو شیک و باکلاس

manto jadid satisho 44 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

مانتوهای مشکی مخصوص مراسم رسمی و ختم

manto jadid satisho 49 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

مدل مانتو عید 1400 اینستاگرام

manto jadid satisho 48 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

مدل مانتو جدید سال نو

manto jadid satisho 47 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

مدل مانتو جدید گلدوزی شده بلند

manto jadid satisho 46 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

مانتوی بهاره بلند دخترانه 2021

manto jadid satisho 45 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

عکس مانتو لاکچری دخترانه

manto jadid satisho 43 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

مانتو جلوباز با طرح گل رنگ روشن

manto jadid satisho 37 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

مدل مانتو مشکی با طرح آستین بسیار شیک

manto jadid satisho 41 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

مانتو ریش ریش دخترانه بلند بهاره 1400

manto jadid satisho 42 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

قیمت مانتو جدید بهاره با استایل جدید

manto jadid satisho 40 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

استایل بهاره مانتو جدید 1400

manto jadid satisho 26 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

مانتو مجلسی گیپوری رنگ روشن 1400

manto jadid satisho 38 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

استایل مجلسی شیک 

manto jadid satisho 35 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

مانتوی مجلسی بلند یا یقه بسیار شیک

manto jadid satisho 36 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

مدل مانتو بلند مجلسی شیک

manto jadid satisho 28 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

مدل مانتو رسمی مجلسی خرجکار

manto jadid satisho 39 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

مدل مانتو سایز بزرگ

manto jadid satisho 1 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

مانتو مناسب افراد قد بلند

اگر شما نیز قد نسبتا بلندی دارید و تمایل دارید بلندتر از آنچه هستید به نظر بیایید بهتر است برای خرید مانتو سراغ آن دسته از مانتوهایی بروید که از بالا تا پایین تک رنگ باشند زیرا این کار باعث ایجاد نوعی هماهنگی و یکدستی خواهد شد و در نتیجه شما را بلندتر نشان خواهد داد اما اگر به دلایلی می خواهید کوتاهتر از این به نظر بیایید باید هنگام انتخاب رنگ مانتو و شلوار دقت کنید زیرا باید به نوعی تضاد رنگی ایجاد کنید تا اندام شما به دو بخش تقسیم شود. بهتر است بدانید مانتوهای خیلی کوتاه نیز پاها را بلندتر از حد معمول نشان خواهد داد. مانتوهای کمردار نیز به خاطر ایجاد خطای دید بدن شما را به دو قسمت تقسیم میکند و آن را خوش فرم تر نشان خواهد داد

مانتو مناسب افراد قد کوتاه

چه مانتویی قد را کوتاه نشان می دهد؟ اولین نکته ای که باید بدانید این است که شما مثل قدبلندها این آزادی را ندارید که لباس های گشاد انتخاب کنید و باید در انتخاب سایز مانتوی خود دقت کنید. در درجه دوم بهتر است سراغ مانتوهای خیلی بلند نیز نروید زیرا شما را کوتاه تر از حد معمول نشان می دهد. همچنین مانتوهای چروک دار و مانتو دامن های کلوش نیز اصلا گزینه خوبی برای خرید کردن نیست. در عوض پیشنهاد میکنیم برای انتخاب قد مانتوی خود سراغ مانتوهایی بروید که قدشان تا زانوی شما باشد و برای انتخاب طرح و رنگ نیز باید بدانید که ایده آل ترین گزینه برای شما مانتوهای راه راه عمودی است زیرا از لحاظ بصری شما را بلندتر نشان میدهد

مانتو مناسب افراد چاق و درشت اندام

افراد چاق مانتو بلند بپوشند یا کوتاه؟ شما قطعا کار سختی برای پیدا کردن مانتویی که اندام شما را خوش فرم و زیبا نشان دهد خواهید داشت. به عنوان اولین گام باید بدانید که پوشیدن مانتویی که راه راه افقی دارد اصلا کار درستی نیست زیرا این طرح شما را چاق تر نشان می دهد. همچنین مانتوهای کشی، استرچ دار، مانتوهای خیلی کوتاه، مانتوهای کمردار نیز برای آنها مناسب نیست. پوشیدن مانتوی خیلی کوتاه اصلا برای شما مناسب نیست پس پیشنهاد میکنیم سراغ مانتوهایی با سایز مناسب ( نه تنگ و نه گشاد) بروید زیرا برجستگی های بدن تان نمایان می شود و بیشتر از حد معمول چاق نشان داده می شوید همچنین سعی کنید مانتوی شما دارای بلندی تا زانو باشد تا تناسب بین قد و لباس نیز برقرار شود.

مانتو مناسب افراد لاغر

باید گفت این دسته از خانم ها خوش شانس تر از بقیه هستند زیرا آزادی بیشتری در انتخاب رنگ و مدل مانتوی خود دارند. آنها بهتر است از رنگ های روشن استفاده کنند البته اگر میخواهند اندامشان کمی چاق تر و درشت تر نشان داده شود. مثل خانم های درشت اندام آن ها هم نباید سراغ مانتوهای تنگ یا گشاد بروند زیرا اندامشان را از فرم زیبای خود دور خواهد کرد. و در نهایت می توانید سراغ مانتوهایی با طرح راه راه افقی بروید اگر میخواهید کمی از لاغری اندام خود بکاهید

مانتو مناسب افراد با سینه بزرگ

مانتوهایی را انتخاب و خریداری کنید که بالاتنه آن گشاد باشد ، پوشیدن این مدل مانتوها سینه‌ها را کوچک تر نشان می دهد. انتخاب مانتوهای تنگ و جذب تن ، کشیدگی هایی را در اطراف سینه ها ایجاد می کند و باعث می‌شود توجهات به این قسمت زیاد شود و افراد به این بخش از اندام شما نگاه کنند. مانتوهای دارای دو ردیف دکمه در قسمت جلو ، سینه‌ها را بزرگتر نشان می دهد. میتوانید از روسری‌های رنگی زیبا یا وسایل جانبی دیگر استفاده کنید تا توجهات را از سینه‌ها دور ‌کند. پوشیدن مانتوهای دارای بالاتنه ساده و گشاد گزینه ی بسیار مناسبی برای شماست. قرار داشتن جیب روی سینه ها باعث جلب توجه به این قسمت می شود. به تن کردن مانتوهای دارای چین و یا مانتوهایی پلیسه ای نیز ، سینه ها را بزرگتر از واقعیت نشان داده می دهد. مانتوهایی که دامن چین دار یا پلیسه دار دارند ، توجه افراد را از سینه‌ها دور کرده و استایل شما متناسب تر نشان خواهد داد.

مانتو مناسب افراد با سینه کوچک

انتخاب مانتوهای طرح دار برای شما بسیار مناسب است. خانم هایی که سینه‌هایی کوچک دارند ، قالبا اندامشان فرمی به صورت گلابی دارد و پایین تنه بدن آن ها از بالا تنه آن ها بزرگ تر و حجیم تر است. پس بهتر است برای این که تعادلی نسبی بین بالا تنه و پایین تنه شان ایجاد شود لازم است مانتوهایی با رنگ روشن و طرح دار را با شلوارهای ساده و یک رنگ بپوشند. طرح‌های زیاد بزرگ برای مانتوی خود انتخاب نکنید. اما مانتو‌هایی که طرح‌های نسبتا متوسط دارند و زیاد کوچک و زیاد بزرگ نیستند بسیار مناسب هستند. مانتوهایی را انتخاب کرده و بپوشید که در قسمت سینه تزئینات توجه برانگیز دارند. تزئینات موجود در ناحیه سینه باعث می‌شود بزرگتر به نظر رسیدن سینه ها می شوند. مانتوهای دارای مدل‌هایی که دقیقا در قسمت زیر سینه جمع می‌شوند ، سینه ها را بزرگتر نشان می‌دهند. همچنین مانتوهایی که در دوخت آن ها از پارچه‌های بافت دار یا پارچه های براق در قسمت سینه استفاده شده نیز چنین تاثیری را دارند. پس مناسب تر است که مانتوهایی که دارای تزئینات زیادی در بالاتنه هستند را انتخاب کنید. تزئیناتی چون دکمه ، قلاب دوزی ، گلدوزی و … .

manto jadid satisho 33 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

انتخاب مانتو بر اساس رنگ پوست

انتخاب رنگ لباس بسته به سلیقه ماست. اغلب اوقات به سلیقه خود اکتفا می کنیم و از تاثیر رنگ ها غافل می مانیم در صورتی که در نظر گرفتن اصول و قواعد رنگ ها در انتخاب رنگ مناسب برای لباس باعث خوش فرم تر شدن لباس و در نتیجه سبب می شود شیک تر به نظر برسیم. همگی میدانیم که امروزه رنگ ها نقش زیادی مخصوصا در طراحی لباس و فشن دارند پس برای انتخاب مانتو بر اساس رنگ پوست و هماهنگی آن با رنگ مانتو چه نکاتی را باید رعایت کنید؟ باید برای جواب دادن به این سوال سراغ طیف رنگ های روشن و تیره پوست برویم

خرید مانتو برای پوست های تیره

بهترین کار این است که افرادی که پوست شان تیره رنگ است نگاهشان یبشتر به سمت مانتوهایی با رنگ های روشن نظیر صورتی، سفید، گلبهی، خاکی و آبی روشن باشد و از رنگ هایی مثل مشکی، سرمه ای، زرشکی که جزو طیف های تیره محسوب میشوند خودداری کنند اما همانطور که میدانید رنگ مشکی و سرمه ای در مانتوهای اداری و رسمی کاربرد بسیاری دارد و نوعی رنگ رسمی به حساب می آید اما بهتر است استفاده از آنها را به حداقل برسانید.

خرید مانتو برای پوست های روشن

این دسته از خانم ها باید سراغ مانتوهایی با رنگ هایی در تضاد با رنگ پوست شان بروند به عنوان مثال می توان از رنگ هایی همچون قهوه ای، بژ، آبی سیر گزینه های خوبی هستند اما رنگ های قرمز، صورتی و ارغوانی انتخاب خوبی برای این دسته نیست در کل نباید از رنگ های گرم در هنگام خرید مانتو استفاده کنند

خرید مانتو برای پوست های معمولی

افرادی که رنگ پوستشان نه تیره است نه روشن، می‌توانند تقریبا از هر رنگ لباسی استفاده کنند. از آنجاییکه هر دو رنگ روشن و تیره می‌تواند با اینگونه رنگ پوست مغایرت داشته باشد، بنابراین از هر دو رنگ می‌توان استفاده نمود. اما بهتر است تا بالاپوشتان را هماهنگ با رنگ چشمتان انتخاب کنید. تنها رنگهایی که در این گروه اصلا نباید بکاربرد، رنگهای نزدیک به رنگ پوست است. برای مثال اگر رنگ پوست شما زیتونی است، از پوشیدن لباسهای زیتونی یا قهوه‌ای خودداری کنید.

manto jadid satisho 32 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

تولیدی مانتو سایز بزرگ در تهران

manto jadid satisho 30 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

انتخاب مانتو بر اساس سن

یکی از نکات بسیار مهم در انتخاب یک مانتوی مناسب توجه به سن و سال است. متناسب با این که شما چند سال دارید و در اجتماع چه جایگاهی دارید سبک و مدل مانتوی شما تعیین می شود. راهنمایی هایی در این زمینه برای شما گردآوری کرده ایم تا شما را در انتخاب و خرید مناسب ترین مانتو یاری دهیم پس همچنان با ما همراه باشید.

مانتو مناسب خانم های جوان

مدل مانتو های مناسب برای خانم های جوان و دختر خانم های نوجوان ، انواع مانتوهای اسپرت ، مانتوهایی با طرح های فانتزی و طرح های سنتی است. اغلب مانتوهای دخترانه امروزی دارای مدل های نسبتا ساده و مدل های بدون یقه هستند. در دوخت این سبک مانتوها معمولا از پارچه های شل استفاده می شود. همچنین مدل مانتوهای کلاسیک که طرح های متقارن ندارند ، گزینه بسیار مناسبی برای مانتوهای دخترانه است. انتخاب خانم های جوان میتواند مانتوهای ساده ولی دارای رنگ های فانتزی و با نشاط باشد. این گزینه ها باعث می شود جذاب تر و خوش فرم تر به نظر برسند.

مانتو مناسب خانم های میانسال

خانم های میانسال بهتر است مانتوهایی متفاوت از مانتوی خانم های جوان بپوشند. مناسب تر است خانم های میانسال مدل مانتوهای های سرسنگین تر را انتخاب و خریداری کنند و از پوشیدن مدل های اسپرت اجتناب کنند. مانتوهای بلند بخصوص مانتوهایی که روی آن ها کار شده یا حتی مدل های ساده مناسب هستند. مدل های مجلسی و مدل های ساده و طرح دار برای خانم های پر سن و سال مناسب تر هستند. خانم های میانسال می توانند بر حسب سلیقه و موقعیت اجتماعی خویش مانتوهایی با طیف رنگ های روشن و یا طیف رنگ های تیره استفاده کنند.

manto jadid satisho 11 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

مدل مانتو اسپرت

manto jadid satisho 20 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

راهنمای خرید مانتو اداری

قطعا انتخاب و ویژگی های مانتوهای اداری و رسمی با سایر مانتوهای زنانه تفاوت های زیادی دارد که در ادامه با هم بررسی خواهیم کرد. همانطور که میدانید در بسیاری از شرکت ها و اداره ها برای هماهنگی بیشتر لباس کارمندان از یک لباس اداری و ست برای آقایان و خانم های آنجا استفاده میشود که این امر به لباس فرم معروف شده است. برای شیک پوشی در محیط کار نیاز نیست که لزوما از پارچه و مانتوهای گرانقیمت استفاده کنید و می توانید با رعایت کردن یک سری نکات به سادگی استایل کاری خود را شیک تر کنید. همانطور که در بالاتر اشاره کردیم اکثر مانتوهای اداری از رنگ های تیره نظیر مشکی و سرمه ای تشکیل شده است که در واقع یک نوع استاندارد جهانی برای مانتوهای رسمی می باشد

پارچه مناسب مانتو اداری

بهترین پارچه برای مانتو اداری نخی می باشد. دلایل این انتخاب هم ساده است: اولین علت این است که علاوه بر سبک بودن باعث تهویه هوای مناسب و جلوگیری از تعریق در زمان کار طولانی می شود. دومین دلیل هم خاصیت کشسانی این پارچه است که باعث میشود هنگام کار کردن راحتی بیشتری به کارمند شما بدهد

سایز مناسب مانتو اداری

مانتو اداری تنگ انتخاب درستی برای پوشش شما نیست. کار در هر محیط کاری و شرایط کاری همیشه همراه با فعالیت است حتی اگر پشت میز نشین باشید یا حتی اگر فعالیت بدنی اصلا نداشته باشید. آنها را مانند لباس رزم در نظر داشته باشید، هر چقدر قوی باشید ولی قدرت مانور نداشته باشید شما ضعیف هستید. پس لباس کار باید راحت و سایز مناسب داشته باشد

manto jadid satisho 12 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

مدل های جدید مانتوی عید نوروز 1400

manto jadid satisho 5 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

عکس مانتوی جدید 2021

manto jadid satisho 15 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

مانتو شیک جدید

manto jadid satisho 10 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

راهنمای خرید مانتو مجلسی

مدل های مانتو مجلسی دارای ظاهر رسمی تری هستند و در آنها کمی تجملات را شاهد خواهید بود، به طور مثال سنگ دوزی و تکه دوزی بر روی مانتو های مجلسی مشهود است؛ بر خلاف مانتو های روزمره و ساده که برای هر مقصودی قابل استفاده هستند، مدل مانتو های زنانه و مجلسی تنها برای مراسم خاص قابل استفاده خواهند بود و به هیچ عنوان مناسب برای استفاده های روزمره نخواهند بود. برخلاف تصور عمومی مانتو مجلسی برای پوشیدن در مجالس شادی لزوما استفاده نمی شود بلکه تعریف دقیق مانتو مجلسی به مانتویی گفته می شود که روی تن شما صاف بایستد و به سادگی چروک نشود

البته باید دقت داشته باشید به دلیل قیمت بالای مانتو مجلسی حتما باید نگاهتان به بودجه ای که می خواهید صرف خرید مانتو مجلسی کنید باشد و در انتخاب سایز و طرح دقت لازم را داشته باشید. سعی کنید از شال و روسری برای ست کردن با مانتو مجلسی نهایت استفاده را ببرید. ویژگی چروک نشدن مانتو مجلسی می‌تواند به دلیل استفاده بیشتر پلی استر نسبت به نخ در آن باشد. برای رنگبندی این گونه مانتوها نیز معمولا باید نگاهتان به رنگ های روشن و شاد باشد که البته اکثر مدل های موجود در بازار این فاکتور را ذاتا در خود دارند

manto jadid satisho 19 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

مدل مانتو دخترانه

manto jadid satisho 4 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

راهنمای خرید مانتو دانشجویی

دانشگاه جزو مکان هایی است که سخت گیری های خاص خودش را دارد و نمی توان با هر پوششی که دلتان بخواهد در آن رفت و آمد کنید. مثلا نمی تواند با مانتوی آستین کوتاه به فکر رفتن دانشگاه باشید زیرا بعد از مدتی قطعا باید به فکر خرید ساق دست هم باشید. در کل نمی توان سراغ مانتوی خاصی در دوران دانشگاهی رفت اما برای خرید مانتو دانشجویی پیشنهاد میکنیم اواخر تابستان که حراجی ها شروع شده اند به بازار رفته و با صرف کردن یک روز کامل مانتوی مد نظر خود را خریداری کنید

manto jadid satisho 21 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

مدل مانتو سارافون دو تیکه

manto jadid satisho 18 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

مدل مانتو بلند جدید برای خانم های ایرانی

manto jadid satisho 3 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

مدل مانتو جدید و به روز

manto jadid satisho 29 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

مانتو دخترانه اسپرت جلوباز

manto jadid satisho 9 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

مانتو دو تیکه بلند تابستانه

manto jadid satisho 6 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

ایده برای استایل دخترانه با مانتو لاکچری مزون دوز

manto jadid satisho 27 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

مدل مانتو مریم کاویانی بازیگر زن سینما

manto jadid satisho 7 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

مدل مانتو شیک و باکلاس جدید

manto jadid satisho 13 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

مانتو دخترونه

manto jadid satisho 14 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

مدل مانتو دامنی بلند بازیگر سینما

manto jadid satisho 16 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

مدل مانتو سال 1400

manto jadid satisho 22 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

مانتو لاکچری مزون دور با طرح های بسیار شیک

manto jadid satisho 17 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

انتخاب مانتو بر اساس پارچه

از اساسی ترین نکاتی که حتما باید هنگام انتخاب و خرید مانتو به آن دقت کنید جنس پارچه مانتو می باشد. برخی پارچه ها هنگام شست و شو آب رفته و کوتاه یا تنگ می شوند ، برخی دیگر پس از شست و شو به راحتی اتو نمی شوند و مسائل دیگری مانند پرز انداختن پارچه و … که توجه به آن ها ضروری است. پس حواستان را خوب جمع کنید تا مانتویی با این نوع پارچه ها نخرید!! در ادامه مقاله با ما همراه باشید تا شما را با انواع مختلف پارچه ها و ویژگی های آن ها آشنا کنیم.

پارچه پشمی

این جنس مانتوها بسیار گرم هستند و فقط مناسب فصل زمستان هستند. پیشنهاد می کنیم که اکیدا از پوشیدن این مانتو در مکان های سرپوشیده و بسته خودداری کنید.

پارچه نایلونی

جنس مانتوهای نایلونی از الیاف مصنوعی و نیز پنبه است. این نوع پارچه مقاومت خیلی زیادی در برابر ساییده شدن یا کشیدگی دارد. این جنس مانتوها میزان رطوبت کمی به خود جذب می کنند و احتمال نخ کش شدن آن ها خیلی زیاد است.

پارچه پلی استر

این مانتوها از جنس پلی استر هستند و از الیاف مصنوعی تشکیل شده اند. ویژگی این نوع پارچه ها این است که به اصلا چروک نمی شوند ، سبک هستند. همچنین اگر مانتویی با جنس پلی استر خریداری کنید به علت مقاومت بالای پارچه آن با خیال راحت می توانید آن را اتو کنید.

پارچه فاستونی

از جنس پارچه های فاستونی اکثرا برای دوخت فرم های اداری ، کت و شلوار ، مانتو و دامن استفاده می شود. این نوع پارچه دارای بافتی ترکیبی از پلی استر نخ است. انواع پارچه های فاستونی شامل پشم ، پلی استر و کرک است.

پارچه ریون

پارچه های ریون کشسانی بالایی دارند و این موضوع سبب شده تا ضخامت این پارچه ها کم باشد. پارچه اای ریون از پر طرفدارترین پارچه ها برای دوخت مانتو با مدل های دخترانه است. جنس پارچه های ریون از الیاف مصنوعی است ، به همین سبب چروک نمی شود اما در صورت عرق کردن بوی نامطبوعی ایجاد می کنند.

پارچه پرشیا

این نوع مانتوها به دلیل استفاده از پارچه ارزان قیمت پرشیا بسیار مقرون به صرفه و نسبتا ارزان هستند. پارچه های پرشیایی چروک نمی شود و پرز نیز نمی گیرند. این مدل پارچه خیلی نرم و همچنین لخت است و نیز در هنگام شستشو تغییر رنگ نمی دهد.

پارچه جین

پارچه جین یا همان پارچه های لی کشی نیستند. استفاده از این نوع پارچه به خصوص مانتوهایی از این جنس معمولا در فصل پاییز و فصل بهار پوشیده می شوند. این مدل پارچه دارای ضخامت های متفاوتی است و برحسب این که مورد استفاده شلوار ، پیراهن ، مانتو و… از ضخامت های مختلف آن استفاده می شود.

پارچه نخی

پارچه های نخی دارای تنوع بسیار بالایی در طرح و رنگبندی است. مانتوهای نخی از آنجایی که بسیار نازک ، شبک و در نتیجه خیلی خنک هستند برای استفاده در فصل تابستان بسیار مناسب نیز پرطرفدار و پر فروش هستند.

پارچه چرم

پارچه های چرم به دو مدل چرم طبیعی و چرم مصنوعی تقسیم بندی می شوند. لباس های دوخته شده با این نوع پارچه در فصل پاییز و زمستان خیلی پر فروش است.

پارچه تریکو

پارچه تریکو یک پارچه فانتزی است ، این پارچه دارای طرح ساده یا طرح دار و با نقش های متنوع است. پس اگر به دنبال پارچه برای دوخت مانتویی فانتزی هستید ، پارچه تریکو بهترین انتخاب برای شماست.

پارچه کودری

پارچه های کودری پس از شستشو خیلی زیاد آب می رود ، همچنین این نوع پارچه که به پارچه های پنبه ای نیز معروفند ، بسیار خنک هستند.

پارچه شانتون

این سبک پارچه بسیار متنوع و متفاوت است و نیز پارچه ای پر فروش درفصل تابستان است.

پارچه پرادا

پارچه های پرادا جزء پارچه های وارداتی است. کاربرد این نوع پارچه بیشتر در فرم های اداری است. این سبک پارچه دادای رنگ هایی خاص و جذاب است.

پارچه دیور

پارچه هایی با جنس دیور کشی هستند و دارای تنوع و رنگبندی وسیعی هستند.

پارچه ساتن

پارچه های ساتن تنوع زیادی دارند و به انواع براق و مات تقسیم می شوند. این سبک پارچه رنگبندی زیادی دارد. مانتوهای دوخته شده با این پارچه معمولا از مدل های مجلسی هستند.

پارچه حریر

پارچه های حریر نیز مانند پارچه های سانت تنوع زیادی در طرح و رنگ دارند. این نوع پارچه نسبت به پارچه ساتن جنسی نرم و لطیف تر دارد و کاربرد آن اغلب مجلسی است.

manto jadid satisho 25 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

مانتو مجلسی سفید 2021

manto jadid satisho 24 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

مانتو مدل دار

manto jadid satisho 8 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

مدل مانتوی جدید اینستاگرام

manto new satisho 11 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

مانتو دخترانه بلند صورتی

manto new satisho 5 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

مدل مانتوی سفید عقد محضری بلند

manto new satisho 10 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

مدل مانتو جدید

manto new satisho 14 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

گلچین مدل مانتو 2020 لاکچری

manto new satisho 13 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

مدل جدید

manto new satisho 1 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

مدل مانتو جدید 2021

manto new satisho 15 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

مدل پالتو 2022 اینستاگرام

manto new satisho 2 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

مدل مانتو جدید بلند 2021

manto new satisho 9 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

جدیدترین مدلهای مانتو لاکچری 2021

manto new satisho 8 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

عکس مانتو لوکس زنانه جدید مد سال

manto new satisho 7 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

اینستاگرام مانتو لاکچری

manto new satisho 6 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

مدل مانتوی دخترانه

manto new satisho 4 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

مدل مانتو نخودی جدید 2021

manto new satisho 3 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

جدیدترین مدل مانتو مناسب دختران شیک پوش

manto jadid satisho 26 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

عکس مانتو دخترانه

manto jadid satisho 27 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

انواع مدل مانتو جدید 2020

manto jadid satisho 28 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

بهترین مدل مانتو شیک و لوکس

manto jadid satisho 29 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

عکس های جدید مانتو اسپرت 

manto jadid satisho 31 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

اینستاگرام مدل مانتو اسپرت

manto jadid satisho 30 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

عکس مانتو مشکی دخترانه

manto jadid satisho 34 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

مدل مانتو جدید در اینستاگرام

manto jadid satisho 35 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

مدل مانتو سایز بزرگ دخترانه و زنانه

model manto jadid tabestani satisho 232 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

مدل مانتو جدید زنانه

manto jadid satisho 39 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

مدل مانتو دخترانه اسپرت

manto jadid satisho 32 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

مدل مانتو شیک جدید 1400

manto jadid satisho 36 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

مدل مانتو مجلسی اینستاگرام

manto jadid satisho 37 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

مدل مانتو اینستاگرام بهاره

manto jadid satisho 38 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

مدل مانتو 2020 لاکچری اینستا

manto jadid satisho 40 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

مانتوهای شیک در پینترست

manto jadid satisho 41 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

مدل مانتو اسپرت جدید در اینستاگرام

manto jadid satisho 46 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

مدل مانتو جدید زنانه

manto jadid satisho 59 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

مانتو مدل شیک و زیبا با طرح جذاب

manto jadid satisho 45 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

مدل مانتو بلند جدید دو رنگ ترکیبی

manto jadid satisho 42 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

جدیدترین مدل مانتو در اینستاگرام

manto jadid satisho 56 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

مدل مانتو اسپرت اینستاگرام

manto jadid satisho 55 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

مدل مانتو مناسب عقد در محضر

manto jadid satisho 54 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

عکس مدل مانتو جدید

manto jadid satisho 53 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

مدل مانتو شیک و جدید

manto jadid satisho 52 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

مدل مانتو اسپرت جدید برای تابستان

manto jadid satisho 51 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

مدل آستین مانتو جدید

manto jadid satisho 50 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

عکسهای مانتو دخترانه شیک و لاکچری

manto jadid satisho 49 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

مدل مانتو جدید دخترانه

manto jadid satisho 47 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

زیباترین مدلهای مانتو کرپ حریر

model manto jadid 98 satisho 50 4 - مدل مانتو جدید سال 1400 ❤️ اسپرت، رسمی و مجلسی سال 2021

خرید آنلاین مانتو

بری دیدن مدلهای مانتو می توانید به کانال تلگرام ساتیشو به نشانی Satisho یا اینستاگرام ساتیشو به نشانی Satishocom مراجعه نمایید.

امیدواریم از دیدن تصاویر مدل مانتو جدید 1400 لذت برده باشید و بتوانید با ایده گرفتن از این عکس ها و مدل های جدید شیک پوش تر از همیشه در مجالس ظاهر شوید. نظر شما در مورد این مانتوها چیست؟
مدل های مانتو تابستانه شیک و جدید 2020 ویژه تابستان سال 99

مدل مانتو تابستانه جدید

مدل مانتو تابستانه شیک و جدید : با نزدیک شدن به فصل تابستان خانم های ایرانی مانتوهای تابستانه جدید با پارچه های خنک نخی و کرپ حریر را انتخاب می کنند ما به شما خانم های مد روز و حساس پیشنهاد می کنیم با ما همراه باشید و این 50 مدل مانتو جدید تابستانه همراه با طرح های خاص و بروز را از دست ندهید.

MANTOO NEW SATISHO 3 - مدل های مانتو تابستانه شیک و جدید 2020 ویژه تابستان سال 99

مدل مانتو طرلان (دارای رنگبندی)

سایزبندی 38 تا 54

جنس گیپور استری

whatsup - مدل های مانتو تابستانه شیک و جدید 2020 ویژه تابستان سال 99
MANTOO NEW SATISHO 2 - مدل های مانتو تابستانه شیک و جدید 2020 ویژه تابستان سال 99

مدل مانتو خنک دخترانه (دارای رنگبندی)

سایزبندی 38 تا 48

جنس زبرا اسلپ

whatsup - مدل های مانتو تابستانه شیک و جدید 2020 ویژه تابستان سال 99
MANTOO NEW SATISHO 4 - مدل های مانتو تابستانه شیک و جدید 2020 ویژه تابستان سال 99

مدل مانتو بهاره (دارای رنگبندی)

سایزبندی 36 تا 48

جنس لنین

whatsup - مدل های مانتو تابستانه شیک و جدید 2020 ویژه تابستان سال 99
MANTOO NEW SATISHO 5 - مدل های مانتو تابستانه شیک و جدید 2020 ویژه تابستان سال 99

مدل مانتو طرح دار (دارای رنگبندی)

سایزبندی 36 تا 46

جنس نازلی درجه یک

whatsup - مدل های مانتو تابستانه شیک و جدید 2020 ویژه تابستان سال 99
MANTOO NEW SATISHO 1 - مدل های مانتو تابستانه شیک و جدید 2020 ویژه تابستان سال 99

مدل مانتو شیک دخترونه (دارای رنگبندی)

سایزبندی 38 تا 54

جنس مازراتی

whatsup - مدل های مانتو تابستانه شیک و جدید 2020 ویژه تابستان سال 99
برای دیدن مدل های بیشتر انواع مانتو می توانید به کانال تلگرام ساتیشو به نشانی Satisho یا به پیج اینستاگرام ساتیشو به نشانی Satishocom مراجعه کنید

 

manto tabetane satisho 9 - مدل های مانتو تابستانه شیک و جدید 2020 ویژه تابستان سال 99

عکس مانتو تابستانه بلند سفید لیمویی

manto tabetane satisho 1 - مدل های مانتو تابستانه شیک و جدید 2020 ویژه تابستان سال 99

مدل مانتو طرح دار سفید مد سال 1400

manto tabetane satisho 2 - مدل های مانتو تابستانه شیک و جدید 2020 ویژه تابستان سال 99

استایل شیک تابستانه با مانتو تابستانی بلند

manto tabetane satisho 3 - مدل های مانتو تابستانه شیک و جدید 2020 ویژه تابستان سال 99

جدیدترین مدل مانتو تابستانه زنانه

manto tabetane satisho 4 - مدل های مانتو تابستانه شیک و جدید 2020 ویژه تابستان سال 99

نمونه مانتو ابی اسمانی دخترانه

manto tabetane satisho 5 - مدل های مانتو تابستانه شیک و جدید 2020 ویژه تابستان سال 99

کانال تلگرام مانتو تابستانی

manto tabetane satisho 6 - مدل های مانتو تابستانه شیک و جدید 2020 ویژه تابستان سال 99

شیک ترین مدلهای مانتو تابستانی 1400

manto tabetane satisho 7 - مدل های مانتو تابستانه شیک و جدید 2020 ویژه تابستان سال 99

مدل مانتو مرجانی رنگ دخترانه شیک

manto tabetane satisho 8 - مدل های مانتو تابستانه شیک و جدید 2020 ویژه تابستان سال 99

مانتوی تابستانی بلند سیاه سفید

manto tabestooni satisho 201 - مدل های مانتو تابستانه شیک و جدید 2020 ویژه تابستان سال 99

مدل مانتو تابستانه شیک و جدید 2021

manto tabestooni satisho 154 - مدل های مانتو تابستانه شیک و جدید 2020 ویژه تابستان سال 99

جدیدترین مانتو تابستانی بلند دخترانه

manto tabestooni satisho 247 1 - مدل های مانتو تابستانه شیک و جدید 2020 ویژه تابستان سال 99

نمونه مدل مانتو تابستانه آزاد با رنگ سرخابی

manto tabestooni satisho 202 - مدل های مانتو تابستانه شیک و جدید 2020 ویژه تابستان سال 99

مدل مانتو تابستانه اسپرت کلاه دار رنگ کرم

manto tabestooni satisho 203 - مدل های مانتو تابستانه شیک و جدید 2020 ویژه تابستان سال 99

جدیدترین مدل مانتو بلند تابستانی دخترانه

manto tabestooni satisho 204 - مدل های مانتو تابستانه شیک و جدید 2020 ویژه تابستان سال 99

مدل مانتو بلند جدید 2021

manto tabestooni satisho 210 - مدل های مانتو تابستانه شیک و جدید 2020 ویژه تابستان سال 99

 مدل مانتو تابستانه اسپرت دخترانه

manto tabestooni satisho 212 - مدل های مانتو تابستانه شیک و جدید 2020 ویژه تابستان سال 99

مانتو تابستانه امسال زنانه ساده جلوبسته

manto tabestooni satisho 213 - مدل های مانتو تابستانه شیک و جدید 2020 ویژه تابستان سال 99

 مدل مانتو تابستانه اسپرت جدید سال 1400

manto tabestooni satisho 225 - مدل های مانتو تابستانه شیک و جدید 2020 ویژه تابستان سال 99

انواع مدل مانتو حریر جلوباز

manto tabestooni satisho 226 - مدل های مانتو تابستانه شیک و جدید 2020 ویژه تابستان سال 99

مانتو تابستانی دو رنگ راحت و آزاد

manto tabestooni satisho 227 - مدل های مانتو تابستانه شیک و جدید 2020 ویژه تابستان سال 99

انواع مدل مانتو جلوباز دخترانه 1400

manto tabestooni satisho 217 - مدل های مانتو تابستانه شیک و جدید 2020 ویژه تابستان سال 99

مدل مانتو تابستانه چهارخونه دخترانه

manto tabestooni satisho 233 - مدل های مانتو تابستانه شیک و جدید 2020 ویژه تابستان سال 99

مدل مانتو 2021 بلند چاکدار دخترانه ساده

manto tabestooni satisho 234 - مدل های مانتو تابستانه شیک و جدید 2020 ویژه تابستان سال 99

جدیدترین انواع از مدل مانتو 2021 تابستانی در اینستاگرام

manto tabestooni satisho 236 - مدل های مانتو تابستانه شیک و جدید 2020 ویژه تابستان سال 99

مدل مانتو لاکچری جلو باز دخترانه

manto tabestooni satisho 237 - مدل های مانتو تابستانه شیک و جدید 2020 ویژه تابستان سال 99

مدل مانتو تابستانه مشکی 1400

manto tabestooni satisho 241 - مدل های مانتو تابستانه شیک و جدید 2020 ویژه تابستان سال 99

مدل مانتو تابستانه جدید

manto tabestooni satisho 242 - مدل های مانتو تابستانه شیک و جدید 2020 ویژه تابستان سال 99

جدیدترین مدل مانتو ساده جدید دخترانه 2019

manto tabestooni satisho 239 - مدل های مانتو تابستانه شیک و جدید 2020 ویژه تابستان سال 99

انواع مدل مانتو بلند جدید 2019

manto tabestooni satisho 240 - مدل های مانتو تابستانه شیک و جدید 2020 ویژه تابستان سال 99

انواع مدل مانتو تابستانی اداری ساده و شیک

manto tabestooni satisho 243 - مدل های مانتو تابستانه شیک و جدید 2020 ویژه تابستان سال 99

انواع مدل مانتو شیک مجلسی با پارچه نازک

manto tabestooni satisho 244 - مدل های مانتو تابستانه شیک و جدید 2020 ویژه تابستان سال 99

زیباترین مانتو شیک اینستا پارچه پلنگی

manto tabestooni satisho 245 - مدل های مانتو تابستانه شیک و جدید 2020 ویژه تابستان سال 99

انواع مدل مانتو تابستانی اسپرت

manto tabestooni satisho 247 - مدل های مانتو تابستانه شیک و جدید 2020 ویژه تابستان سال 99

انواع مانتو بازیگران دخترانه اسپرت زیبا

manto tabestooni satisho 248 - مدل های مانتو تابستانه شیک و جدید 2020 ویژه تابستان سال 99

مدل مانتو دخترانه شیک

manto tabestooni satisho 246 - مدل های مانتو تابستانه شیک و جدید 2020 ویژه تابستان سال 99

انواع مدل مانتو  98 تابستانی راحت و رنگی

manto tabestooni satisho 249 - مدل های مانتو تابستانه شیک و جدید 2020 ویژه تابستان سال 99

مدل مانتو دانشجویی ساده و کار شده

manto tabestooni satisho 250 - مدل های مانتو تابستانه شیک و جدید 2020 ویژه تابستان سال 99

 مدل مانتو تابستانه زنانه

برای دیدن بقیه مدل مانتو تابستانه شیک و جدید سال 1400 می توانید به آدرس صفحه اینستاگرام ما به آدرس Satishocom را دنبال کنید
مدل مانتو تابستانه جدید ❤️ شیک ترین مدلهای مانتو تابستانی 2021

 مدل مانتو تابستانه شیک

جدیدترین مدل مانتو تابستانه 1400 : در این مطلب تصاویری از انواع مدل مانتو تابستانه شیک جدید در طرح های زنانه و دخترانه با جدیدترین طرح و رنگ ها و مدل مانتو تابستانه امسال را مشاهده خواهید کرد که امیدواریم این مدل ها مورد توجه تان قرار بگیرند. همانطور که میدانید انتخاب مانتو به خصوص در فصل تابستان کمی سخت تر به نظر می آید زیرا باید فاکتور دمای بالا را در انتخاب پارچه مانتوی خود مد نظر داشته باشید. ما در این مقاله به شما عزیزان پارچه هایی با بهترین کیفیت و زیباترین طرح ها را پیشنهاد خواهیم داد پس تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید

MANTOO NEW SATISHO 3 - مدل مانتو تابستانه جدید ❤️ شیک ترین مدلهای مانتو تابستانی 2021

مدل مانتو طرلان (دارای رنگبندی)

سایزبندی 38 تا 54

جنس گیپور استری

whatsup - مدل مانتو تابستانه جدید ❤️ شیک ترین مدلهای مانتو تابستانی 2021
MANTOO NEW SATISHO 2 - مدل مانتو تابستانه جدید ❤️ شیک ترین مدلهای مانتو تابستانی 2021

مدل مانتو خنک دخترانه (دارای رنگبندی)

سایزبندی 38 تا 48

جنس زبرا اسلپ

whatsup - مدل مانتو تابستانه جدید ❤️ شیک ترین مدلهای مانتو تابستانی 2021
MANTOO NEW SATISHO 4 - مدل مانتو تابستانه جدید ❤️ شیک ترین مدلهای مانتو تابستانی 2021

مدل مانتو بهاره (دارای رنگبندی)

سایزبندی 36 تا 48

جنس لنین

whatsup - مدل مانتو تابستانه جدید ❤️ شیک ترین مدلهای مانتو تابستانی 2021
MANTOO NEW SATISHO 5 - مدل مانتو تابستانه جدید ❤️ شیک ترین مدلهای مانتو تابستانی 2021

مدل مانتو طرح دار (دارای رنگبندی)

سایزبندی 36 تا 46

جنس نازلی درجه یک

whatsup - مدل مانتو تابستانه جدید ❤️ شیک ترین مدلهای مانتو تابستانی 2021
MANTOO NEW SATISHO 1 - مدل مانتو تابستانه جدید ❤️ شیک ترین مدلهای مانتو تابستانی 2021

مدل مانتو شیک دخترونه (دارای رنگبندی)

سایزبندی 38 تا 54

جنس مازراتی

whatsup - مدل مانتو تابستانه جدید ❤️ شیک ترین مدلهای مانتو تابستانی 2021
برای دیدن مدل های بیشتر انواع مانتو می توانید به کانال تلگرام ساتیشو به نشانی Satisho یا به پیج اینستاگرام ساتیشو به نشانی Satishocom مراجعه کنید

 

manto tabesstooni satisho 50 - مدل مانتو تابستانه جدید ❤️ شیک ترین مدلهای مانتو تابستانی 2021

جدیدترین مدل مانتو تابستانه 1400

manto tabesstooni satisho 1 - مدل مانتو تابستانه جدید ❤️ شیک ترین مدلهای مانتو تابستانی 2021

انواع مدل مانتو تابستانه جلو باز

manto tabesstooni satisho 2 - مدل مانتو تابستانه جدید ❤️ شیک ترین مدلهای مانتو تابستانی 2021

جدیدترین مدل مانتو تابستانه نخی

manto tabesstooni satisho 3 - مدل مانتو تابستانه جدید ❤️ شیک ترین مدلهای مانتو تابستانی 2021

 مدل مانتو تابستانه امسال 

manto tabesstooni satisho 4 - مدل مانتو تابستانه جدید ❤️ شیک ترین مدلهای مانتو تابستانی 2021

گالری از انواع مدلهای مانتو تابستانه مجلسی گلبهی

manto tabesstooni satisho 5 - مدل مانتو تابستانه جدید ❤️ شیک ترین مدلهای مانتو تابستانی 2021

بهترین مدل های مانتو تابستانی بلند زنانه

manto tabesstooni satisho 7 - مدل مانتو تابستانه جدید ❤️ شیک ترین مدلهای مانتو تابستانی 2021

شیک ترین مدل های مانتو تابستانی

manto tabesstooni satisho 8 - مدل مانتو تابستانه جدید ❤️ شیک ترین مدلهای مانتو تابستانی 2021

مدل مانتو تابستانی 1400 دخترانه و زنانه

manto tabesstooni satisho 9 - مدل مانتو تابستانه جدید ❤️ شیک ترین مدلهای مانتو تابستانی 2021

انواع مدل مانتو تابستانی اسپرت و جدید

manto tabesstooni satisho 6 - مدل مانتو تابستانه جدید ❤️ شیک ترین مدلهای مانتو تابستانی 2021

مدل مانتو تابستانی اسپرت دخترانه جدید

manto tabesstooni satisho 10 - مدل مانتو تابستانه جدید ❤️ شیک ترین مدلهای مانتو تابستانی 2021

مانتو تابستانی ساده و جلوباز

manto tabesstooni satisho 11 - مدل مانتو تابستانه جدید ❤️ شیک ترین مدلهای مانتو تابستانی 2021

انواع مدل مانتوهای تابستانه 2019

همانطور که مشاهده کردید اکثر پارچه ها از جنس حریر، کرپ، شانتون، ریون و یا ترکیبی از این پارچه ها می باشد. اینها به علت وزن سبک و ساختار تار و پودشان انتخاب ایده آل برای تابستان و رهایی از گرمای هوا می باشند. در ادامه مدل های متنوع و بیشتری از مدل مانتو تابستانه زنانه و دخترانه را مشاهده خواهید کرد

manto tabesstooni satisho 13 - مدل مانتو تابستانه جدید ❤️ شیک ترین مدلهای مانتو تابستانی 2021

مدل مانتو های تابستانی جدید

manto tabesstooni satisho 12 - مدل مانتو تابستانه جدید ❤️ شیک ترین مدلهای مانتو تابستانی 2021

مانتو تابستانه تک رنگ جدید و ساده

manto tabesstooni satisho 14 - مدل مانتو تابستانه جدید ❤️ شیک ترین مدلهای مانتو تابستانی 2021

انواع مدل مانتو تابستانی حریر

manto tabesstooni satisho 15 - مدل مانتو تابستانه جدید ❤️ شیک ترین مدلهای مانتو تابستانی 2021

تصاویری از مانتو تابستانی جلو باز جدید دخترانه

manto tabesstooni satisho 16 - مدل مانتو تابستانه جدید ❤️ شیک ترین مدلهای مانتو تابستانی 2021

عکس هایی از مدل مانتو مشکی حریر 1400 ساده و بلند

manto tabesstooni satisho 17 - مدل مانتو تابستانه جدید ❤️ شیک ترین مدلهای مانتو تابستانی 2021

 مدل مانتو تابستانه بلند

manto tabesstooni satisho 18 - مدل مانتو تابستانه جدید ❤️ شیک ترین مدلهای مانتو تابستانی 2021

بروز ترین مانتو تابستانی رنگ روشن ساده و شیک

manto tabesstooni satisho 19 - مدل مانتو تابستانه جدید ❤️ شیک ترین مدلهای مانتو تابستانی 2021

مدل مانتو تابستانی ساده و کار شده

manto tabesstooni satisho 20 - مدل مانتو تابستانه جدید ❤️ شیک ترین مدلهای مانتو تابستانی 2021

شیک ترین مانتوهای بلند دخترانه سال 1400

manto tabesstooni satisho 21 - مدل مانتو تابستانه جدید ❤️ شیک ترین مدلهای مانتو تابستانی 2021

انواع مدل مانتو پانچ تابستانی

manto tabesstooni satisho 22 - مدل مانتو تابستانه جدید ❤️ شیک ترین مدلهای مانتو تابستانی 2021

تصاویر انواع مدل مانتو تابستانی

manto tabesstooni satisho 23 - مدل مانتو تابستانه جدید ❤️ شیک ترین مدلهای مانتو تابستانی 2021

مدل مانتو تابستانی رنگ شاد

manto tabesstooni satisho 24 - مدل مانتو تابستانه جدید ❤️ شیک ترین مدلهای مانتو تابستانی 2021

مدلهای شیک مانتو تابستانی اسپرت

manto tabesstooni satisho 25 - مدل مانتو تابستانه جدید ❤️ شیک ترین مدلهای مانتو تابستانی 2021

تصاویری از انواع مدل مانتو تابستانه امسال

manto tabesstooni satisho 26 - مدل مانتو تابستانه جدید ❤️ شیک ترین مدلهای مانتو تابستانی 2021

مدل مانتو بهاره و تابستانه دخترانه شیک

manto tabesstooni satisho 27 - مدل مانتو تابستانه جدید ❤️ شیک ترین مدلهای مانتو تابستانی 2021

عکس مانتو تابستانه جدید و شیک

manto tabesstooni satisho 28 - مدل مانتو تابستانه جدید ❤️ شیک ترین مدلهای مانتو تابستانی 2021

عکس مانتو تابستانه جدید دخترانه

manto tabesstooni satisho 29 - مدل مانتو تابستانه جدید ❤️ شیک ترین مدلهای مانتو تابستانی 2021

مانتو تابستانه جدید 1400

manto tabesstooni satisho 30 - مدل مانتو تابستانه جدید ❤️ شیک ترین مدلهای مانتو تابستانی 2021

عکسهای مانتو تابستانه 2021

manto tabesstooni satisho 31 - مدل مانتو تابستانه جدید ❤️ شیک ترین مدلهای مانتو تابستانی 2021

شیک ترین مانتو تابستانی جدید دخترانه

manto tabesstooni satisho 32 - مدل مانتو تابستانه جدید ❤️ شیک ترین مدلهای مانتو تابستانی 2021

عکسهای مانتو تابستانی جدید

manto tabesstooni satisho 33 - مدل مانتو تابستانه جدید ❤️ شیک ترین مدلهای مانتو تابستانی 2021

تصاویر مانتو تابستانه جدید

manto tabesstooni satisho 35 - مدل مانتو تابستانه جدید ❤️ شیک ترین مدلهای مانتو تابستانی 2021

عکس مانتو تابستانه دخترانه جدید

manto tabesstooni satisho 34 - مدل مانتو تابستانه جدید ❤️ شیک ترین مدلهای مانتو تابستانی 2021

ژورنالی از مانتو تابستانه دخترانه جدید

manto tabesstooni satisho 36 - مدل مانتو تابستانه جدید ❤️ شیک ترین مدلهای مانتو تابستانی 2021

مانتو اسپرت تابستانی دخترانه

manto tabesstooni satisho 37 - مدل مانتو تابستانه جدید ❤️ شیک ترین مدلهای مانتو تابستانی 2021

شیک ترین مدل های مانتو 2021

manto tabesstooni satisho 38 - مدل مانتو تابستانه جدید ❤️ شیک ترین مدلهای مانتو تابستانی 2021

مدل های شیک مانتو

manto tabesstooni satisho 39 - مدل مانتو تابستانه جدید ❤️ شیک ترین مدلهای مانتو تابستانی 2021

مجموعه کامل از مدل مانتوهای سال 2021 – 1400

manto tabesstooni satisho 40 - مدل مانتو تابستانه جدید ❤️ شیک ترین مدلهای مانتو تابستانی 2021

مدل مانتو 2021 و سال 1400

manto tabesstooni satisho 41 - مدل مانتو تابستانه جدید ❤️ شیک ترین مدلهای مانتو تابستانی 2021

مدل مانتو دخترونه کوتاه

manto tabesstooni satisho 42 - مدل مانتو تابستانه جدید ❤️ شیک ترین مدلهای مانتو تابستانی 2021

 مدل مانتو تابستانه زنانه

manto tabesstooni satisho 43 - مدل مانتو تابستانه جدید ❤️ شیک ترین مدلهای مانتو تابستانی 2021

زیباترین مدل مانتو زنانه و دخترانه

manto tabesstooni satisho 46 - مدل مانتو تابستانه جدید ❤️ شیک ترین مدلهای مانتو تابستانی 2021

مانتو مجلسی مشکی دخترانه برای نوروز

manto tabesstooni satisho 48 - مدل مانتو تابستانه جدید ❤️ شیک ترین مدلهای مانتو تابستانی 2021

گالری مدل مانتو زنانه مجلسی و مدل مانتو اسپرت 2021

manto tabesstooni satisho 44 - مدل مانتو تابستانه جدید ❤️ شیک ترین مدلهای مانتو تابستانی 2021

جدیدترین مدل مانتو

manto tabesstooni satisho 49 - مدل مانتو تابستانه جدید ❤️ شیک ترین مدلهای مانتو تابستانی 2021

مانتو شیک برای فصل بهار 98

manto tabesstooni satisho 45 - مدل مانتو تابستانه جدید ❤️ شیک ترین مدلهای مانتو تابستانی 2021

مدلهای مانتو ایرانی

manto tabesstooni satisho 47 - مدل مانتو تابستانه جدید ❤️ شیک ترین مدلهای مانتو تابستانی 2021

 مدل مانتو تابستانه جدید

برای دیدن عکس های جدیدترین مدل مانتو تابستانه 1400 و مدل مانتو تابستانه جدید می توانید آدرس صفحه اینستاگرام ما به آدرس Satishocom را دنبال کنید
بهترین ست لباس مردانه شیک 1400

جدیدترین ست های لباس مردانه شیک

 ست لباس مردانه شیک :: استایل و تیپ جذاب برازنده مردان و آقایان شیک پوش نیازمند اصولهایی برای ست کردن است در ادامه می توانید تصاویری از نمونه لباس های ست را ببینید با ما همراه باشید.

برای مشاهده و خرید انواع مدل مانتو می توانید به کانال تلگرام ساتیشو به نشانی Satisho یا به پیج اینستاگرام ساتیشو به نشانی Satishocom مراجعه کنید

set mardane satisho 50 - بهترین ست لباس مردانه شیک 1400

جدیدترین مدلهای ست لباس مردانه 2021

set mardane satisho 1 - بهترین ست لباس مردانه شیک 1400

انواع لباس های ست اسپرت مردانه

set mardane satisho 2 - بهترین ست لباس مردانه شیک 1400

ست پیراهن سبز با شلوار مشکی مردانه

set mardane satisho 3 - بهترین ست لباس مردانه شیک 1400

استایل شیک مردانه با لباس های ست

set mardane satisho 4 - بهترین ست لباس مردانه شیک 1400

ست لباس رسمی مردانه 1400

set mardane satisho 5 - بهترین ست لباس مردانه شیک 1400

عکس ست شلوار جین با پیراهن سفید

set mardane satisho 6 - بهترین ست لباس مردانه شیک 1400

شیک ترین ست های مردانه تابستانی

set mardane satisho 7 - بهترین ست لباس مردانه شیک 1400

ست پیراهن شلوار شیک پسرانه

set mardane satisho 8 - بهترین ست لباس مردانه شیک 1400

ست اسپرت مردانه جدید و لاکچری

set mardane satisho 9 - بهترین ست لباس مردانه شیک 1400

مدل تیشرت مردانه

set mardane satisho 10 - بهترین ست لباس مردانه شیک 1400

ست جدید مردانه مناسب زمستان

set mardane satisho 11 - بهترین ست لباس مردانه شیک 1400

ست مردانه پیراهن شلوار و کفش

set mardane satisho 12 - بهترین ست لباس مردانه شیک 1400

مدل های ست لباس راحتی مردانه 2021

set mardane satisho 13 - بهترین ست لباس مردانه شیک 1400

استایل جذاب مردانه با ست پیراهن و شلوار

set mardane satisho 14 - بهترین ست لباس مردانه شیک 1400

نمونه ست های رسمی مردانه و پسرانه

set mardane satisho 15 - بهترین ست لباس مردانه شیک 1400

ست لباس مردانه مدل جدید 2021

set mardane satisho 16 - بهترین ست لباس مردانه شیک 1400

ست اسپرت تیشرت و شلوار جین مردانه

set mardane satisho 17 - بهترین ست لباس مردانه شیک 1400

جدیدترین ست لباس مردانه اسپرت با پیراهن چهارخونه

set mardane satisho 18 - بهترین ست لباس مردانه شیک 1400

عکس لباس ست مردانه جدید

set mardane satisho 19 - بهترین ست لباس مردانه شیک 1400

نمونه ست های مردانه و پسرانه با شلوار لی

set mardane satisho 20 - بهترین ست لباس مردانه شیک 1400

ست پاییزی مردانه لاکچری

set mardane satisho 21 - بهترین ست لباس مردانه شیک 1400

نمونه ست های پاییزی و زمستانی مردانه

set mardane satisho 22 - بهترین ست لباس مردانه شیک 1400

مدل لباس مردانه 2021 اسپرت

set mardane satisho 23 - بهترین ست لباس مردانه شیک 1400

ست های شیک لباس مردانه 1400

set mardane satisho 24 - بهترین ست لباس مردانه شیک 1400

ست لباس مردانه اسپرت رنگ آبی

set mardane satisho 25 - بهترین ست لباس مردانه شیک 1400

نمونه ست های لباس مردانه جدید و لاکچری

set mardane satisho 26 - بهترین ست لباس مردانه شیک 1400

تیپ جذاب مردانه با لباس ست

set mardane satisho 27 - بهترین ست لباس مردانه شیک 1400

ست لباس مردانه 2021

set mardane satisho 28 - بهترین ست لباس مردانه شیک 1400

جذاب ترین ست های لباس مردانه مناسب بهار و تابستان

set mardane satisho 29 - بهترین ست لباس مردانه شیک 1400

ست لباس مردانه، اصول ست کردن لباس

set mardane satisho 30 - بهترین ست لباس مردانه شیک 1400

استایل مردانه مجلسی شیک

set mardane satisho 31 - بهترین ست لباس مردانه شیک 1400

ست های بسیار شیک و جذاب مردانه 2021

set mardane satisho 32 - بهترین ست لباس مردانه شیک 1400

ست اسپرت مردانه 2021 تیشرت پسرانه

set mardane satisho 33 - بهترین ست لباس مردانه شیک 1400

مدل ست لباس مردانه طوسی برای پاییز

set mardane satisho 34 - بهترین ست لباس مردانه شیک 1400

مدلهای ست لباس رسمی مردانه جدید 2021

set mardane satisho 35 - بهترین ست لباس مردانه شیک 1400

تیپ اسپرت پسرانه و مردانه با تیشرت سفید

set mardane satisho 36 - بهترین ست لباس مردانه شیک 1400

استایل مردانه جذاب با پیراهن جین

set mardane satisho 37 - بهترین ست لباس مردانه شیک 1400

ست های جدید و جوان پسند مردانه و پسرانه

set mardane satisho 38 - بهترین ست لباس مردانه شیک 1400

ست زمستانی لاکچری مردانه 1400

set mardane satisho 39 - بهترین ست لباس مردانه شیک 1400

عکس مدل لباس مردانه مناسب فصل زمستان

set mardane satisho 40 - بهترین ست لباس مردانه شیک 1400

ست اسپرت مردانه جدید 1400

set mardane satisho 41 - بهترین ست لباس مردانه شیک 1400

عکس ست های مردانه کلاسیک و لاکچری

set mardane satisho 42 - بهترین ست لباس مردانه شیک 1400

انواع ست های مردانه مناسب تابستان

set mardane satisho 43 - بهترین ست لباس مردانه شیک 1400

ست لباس مردانه با شلوار رنگ تیره

set mardane satisho 44 - بهترین ست لباس مردانه شیک 1400

ست کلاسیک مردانه 2021

set mardane satisho 45 - بهترین ست لباس مردانه شیک 1400

تیپ اسپرت پسرانه 2021 جدید و شیک

set mardane satisho 46 - بهترین ست لباس مردانه شیک 1400

نمونه ست های شیک پسرانه با کفش سفید

set mardane satisho 47 - بهترین ست لباس مردانه شیک 1400

ست لباس مردانه راحتی با تیشرت

set mardane satisho 48 - بهترین ست لباس مردانه شیک 1400

نمونه لباس های اسپرت مردانه شیک

set mardane satisho 49 - بهترین ست لباس مردانه شیک 1400

ست های جدید لباس مردانه 2021 و 1400

امیدواریم از دیدن مدل های ست لباس مردانه شیک لذت برده باشید و حتما نظرات خود را با ما درمیان بگذارید
جدیدترین مدل های مانتو کتی جدید 2021

مدل مانتو کتی اسپرت

مدل مانتو کتی جدید : مدل مانتو های کوتاه و اسپرت طرفداران خاص خود را دارند چرا که این مدل مانتوها اکثرا با شلوار ست روانه بازار می شوند اگر شما نیز طرفدار این سری مدلهای مانتو هستید با ما همراه باشید.

برای مشاهده و خرید انواع مدل مانتو می توانید به کانال تلگرام ساتیشو به نشانی Satisho یا به پیج اینستاگرام ساتیشو به نشانی Satishocom مراجعه کنید

manto koti satisho 28 - جدیدترین مدل های مانتو کتی جدید 2021

مدلهای جدید مانتو کتی دخترانه 1400

manto koti satisho 29 - جدیدترین مدل های مانتو کتی جدید 2021

مدل مانتو کتی زنانه رنگ سفید

manto koti satisho 30 - جدیدترین مدل های مانتو کتی جدید 2021

مدلهای مانتو کتی جلو باز 2021 جدید

manto koti satisho 31 - جدیدترین مدل های مانتو کتی جدید 2021

مانتو کتی کوتاه طوسی

manto koti satisho 32 - جدیدترین مدل های مانتو کتی جدید 2021

مدل های جدید و شیک مانتو کتی کوتاه

manto koti satisho 33 - جدیدترین مدل های مانتو کتی جدید 2021

عکس مانتو کتی اسپرت دخترانه

manto koti satisho 34 - جدیدترین مدل های مانتو کتی جدید 2021

ست شلوار و مانتو کتی دخترانه رنگ زرد

manto koti satisho 35 - جدیدترین مدل های مانتو کتی جدید 2021

شیک ترین مدل های مانتو کتی ست طوسی

manto koti satisho 36 - جدیدترین مدل های مانتو کتی جدید 2021

مانتو کتی سفید رنگ اسپرت

manto koti satisho 37 - جدیدترین مدل های مانتو کتی جدید 2021

ست مانتو کتی شیک و زیبا زنانه

manto koti satisho 38 - جدیدترین مدل های مانتو کتی جدید 2021

مدل مانتو کتی دخترانه رنگ مشکی

manto koti satisho 39 - جدیدترین مدل های مانتو کتی جدید 2021

جدیدترین مدل مانتو کتی دخترانه جنس کرپ

manto koti satisho 40 - جدیدترین مدل های مانتو کتی جدید 2021

مدلهای مانتو کوتاه اسپرت دخترانه 2021

manto koti satisho 41 - جدیدترین مدل های مانتو کتی جدید 2021

مانتو کتی مجلسی زنانه شیک

manto koti satisho 42 - جدیدترین مدل های مانتو کتی جدید 2021

مدلهای مانتو کتی جدید و شیک 1400

manto koti satisho 43 - جدیدترین مدل های مانتو کتی جدید 2021

مدلهای جدید و به روز مانتو کتی زنانه

manto koti satisho 44 - جدیدترین مدل های مانتو کتی جدید 2021

عکس مدل مانتو کوتاه زنانه

manto koti satisho 45 - جدیدترین مدل های مانتو کتی جدید 2021

مدل مانتو کتی شیک و جدید 2021

manto koti satisho 46 - جدیدترین مدل های مانتو کتی جدید 2021

جدیدترین مانتو کتی 1400 دخترانه

manto koti satisho 47 - جدیدترین مدل های مانتو کتی جدید 2021

مدل مانتو کت دار مجلسی مشکی

manto koti satisho 48 - جدیدترین مدل های مانتو کتی جدید 2021

اینستاگرام مانتو کتی دخترانه

manto koti satisho 49 - جدیدترین مدل های مانتو کتی جدید 2021

مدل مانتو کتی کره ای 2021

manto koti satisho 50 - جدیدترین مدل های مانتو کتی جدید 2021

مانتو کتی شیک سفید مشکی

manto koti satisho 1 - جدیدترین مدل های مانتو کتی جدید 2021

مانتو کتی اسپرت دخترانه شیک و جدید

manto koti satisho 2 - جدیدترین مدل های مانتو کتی جدید 2021

مانتو کتی کوتاه دخترانه و زنانه

manto koti satisho 3 - جدیدترین مدل های مانتو کتی جدید 2021

مدل های جذاب مانتو کتی مشکی

manto koti satisho 4 - جدیدترین مدل های مانتو کتی جدید 2021

مانتو کتی بلند زنانه 1400 جدید

manto koti satisho 5 - جدیدترین مدل های مانتو کتی جدید 2021

نمونه ست های مانتو شلوار طوسی صورتی

manto koti satisho 6 - جدیدترین مدل های مانتو کتی جدید 2021

مدلهای جدید مانتو کوتاه کتی اسپرت

manto koti satisho 7 - جدیدترین مدل های مانتو کتی جدید 2021

شیکترین مدل مانتو کتی بلند مشکی

manto koti satisho 8 - جدیدترین مدل های مانتو کتی جدید 2021

مانتو کوتاه جدید 1400 دخترانه

manto koti satisho 9 - جدیدترین مدل های مانتو کتی جدید 2021

نمونه مانتو کوتاه کتی زنانه

manto koti satisho 10 - جدیدترین مدل های مانتو کتی جدید 2021

مانتو کتی مجلسی شیک 2021

manto koti satisho 11 - جدیدترین مدل های مانتو کتی جدید 2021

مانتو کتی دخترانه طرح جدید

manto koti satisho 12 - جدیدترین مدل های مانتو کتی جدید 2021

مدل های مانتو اسپرت بلند

manto koti satisho 13 - جدیدترین مدل های مانتو کتی جدید 2021

مانتو کتی کوتاه مناسب تابستان

manto koti satisho 14 - جدیدترین مدل های مانتو کتی جدید 2021

جدیدترین مدل مانتو کتی کوتاه سال 1400

manto koti satisho 15 - جدیدترین مدل های مانتو کتی جدید 2021

جدیدترین مدل های مانتو کتی اسپرت ست

manto koti satisho 16 - جدیدترین مدل های مانتو کتی جدید 2021

عکس مانتو کتی بلند 1400 زنانه

manto koti satisho 17 - جدیدترین مدل های مانتو کتی جدید 2021

مانتو کوتاه زنانه رنگ آبی کاربنی

manto koti satisho 18 - جدیدترین مدل های مانتو کتی جدید 2021

ست مانتو کتی کوتاه و شلوار مشکی

manto koti satisho 19 - جدیدترین مدل های مانتو کتی جدید 2021

عکس مانتو کتی تابستانی دخترانه

manto koti satisho 20 - جدیدترین مدل های مانتو کتی جدید 2021

نمونه های جدید مانتو کتی کوتاه

manto koti satisho 21 - جدیدترین مدل های مانتو کتی جدید 2021

عکس مدل های مانتو کتی کوتاه جنس کرپ

manto koti satisho 22 - جدیدترین مدل های مانتو کتی جدید 2021

مانتو مجلسی کوتاه زنانه 2021

manto koti satisho 23 - جدیدترین مدل های مانتو کتی جدید 2021

ست مانتو شلوار شیک و جدید

manto koti satisho 24 - جدیدترین مدل های مانتو کتی جدید 2021

مانتو کتی جدید یقه بلیزر

manto koti satisho 25 - جدیدترین مدل های مانتو کتی جدید 2021

مانتو کتی مجلسی 2021 جدید و شیک

manto koti satisho 26 - جدیدترین مدل های مانتو کتی جدید 2021

مانتو کتی شیک دخترانه رنگ سال

manto koti satisho 27 - جدیدترین مدل های مانتو کتی جدید 2021

مدل مانتو کوتاه شیک 2021

امیدواریم شما عزیزان از دیدن جدیدترین عکس ها و مدل مانتو کتی جدید بهره کافی برده باشید
شیک ترین مدل مانتو صورتی در طرح های مجلسی واسپرت سال 1400

مانتو صورتی

مدل مانتو صورتی :: مانتو به عنوان پوشش اسلامی کاربرد زیادی در زندگی روزمره بانوان دارد، مانتوها با انواع مدلها و رنگ ها تولید و وارد بازار فروش می شوند از پرطرفدارترین مدلها و رنگ های مانتو می توان به رنگ صورتی اشاره نمود چراکه استایل و ست های جذاب و لاکچری را می توان با این رنگ خلق کرد، با ما همراه باشید و از مدلهای زیر دیدن نمایید.

برای مشاهده و خرید انواع مدل مانتو می توانید به کانال تلگرام ساتیشو به نشانی Satisho یا به پیج اینستاگرام ساتیشو به نشانی Satishocom مراجعه کنید

manto soorati satisho 1 - شیک ترین مدل مانتو صورتی در طرح های مجلسی واسپرت سال 1400

مدلهای مانتو صورتی طوسی بلند

manto soorati satisho 2 - شیک ترین مدل مانتو صورتی در طرح های مجلسی واسپرت سال 1400

جدیدترین مدلهای مانتو صورتی دخترانه

manto soorati satisho 3 - شیک ترین مدل مانتو صورتی در طرح های مجلسی واسپرت سال 1400

عکس مانتو صورتی بلند زنانه

manto soorati satisho 4 - شیک ترین مدل مانتو صورتی در طرح های مجلسی واسپرت سال 1400

استایل دخترانه شیک با مانتو سنتی صورتی

manto soorati satisho 5 - شیک ترین مدل مانتو صورتی در طرح های مجلسی واسپرت سال 1400

مانتو تابستانی دخترانه رنگ صورتی

manto soorati satisho 6 - شیک ترین مدل مانتو صورتی در طرح های مجلسی واسپرت سال 1400

مانتو صورتی کوتاه جلو باز 2021

manto soorati satisho 7 - شیک ترین مدل مانتو صورتی در طرح های مجلسی واسپرت سال 1400

مدلهای جذاب مانتو صورتی دخترانه

manto soorati satisho 8 - شیک ترین مدل مانتو صورتی در طرح های مجلسی واسپرت سال 1400

راهنمای ست مانتو صورتی

manto soorati satisho 9 - شیک ترین مدل مانتو صورتی در طرح های مجلسی واسپرت سال 1400

مدل مانتوهای صورتی مجلسی جدید

manto soorati satisho 10 - شیک ترین مدل مانتو صورتی در طرح های مجلسی واسپرت سال 1400

مانتو مجلسی شیک رنگ صورتی

manto soorati satisho 11 - شیک ترین مدل مانتو صورتی در طرح های مجلسی واسپرت سال 1400

مدلهای جدید مانتو جلو باز دخترانه 1400

manto soorati satisho 12 - شیک ترین مدل مانتو صورتی در طرح های مجلسی واسپرت سال 1400

مدل مانتو کوتاه کتی اسپرت صورتی

manto soorati satisho 13 - شیک ترین مدل مانتو صورتی در طرح های مجلسی واسپرت سال 1400

مدلهای مانتو لاکچری زنانه رنگ صورتی

manto soorati satisho 14 - شیک ترین مدل مانتو صورتی در طرح های مجلسی واسپرت سال 1400

مدل مانتو مجلسی صورتی 2021

manto soorati satisho 15 - شیک ترین مدل مانتو صورتی در طرح های مجلسی واسپرت سال 1400

مانتو دخترانه بلند آستین پفی

manto soorati satisho 16 - شیک ترین مدل مانتو صورتی در طرح های مجلسی واسپرت سال 1400

مانتو شیک دخترانه رنگ صورتی و سفید

manto soorati satisho 17 - شیک ترین مدل مانتو صورتی در طرح های مجلسی واسپرت سال 1400

مانتو شیک کوتاه صورتی 1400 تابستانی

manto soorati satisho 18 - شیک ترین مدل مانتو صورتی در طرح های مجلسی واسپرت سال 1400

مدل مانتو شیک و باکلاس اینستاگرام

manto soorati satisho 19 - شیک ترین مدل مانتو صورتی در طرح های مجلسی واسپرت سال 1400

مدل مانتو جدید 1400 دخترانه

manto soorati satisho 20 - شیک ترین مدل مانتو صورتی در طرح های مجلسی واسپرت سال 1400

مدلهای مانتو شیک و باکلاس دخترانه جنس ابرو باد صورتی

manto soorati satisho 21 - شیک ترین مدل مانتو صورتی در طرح های مجلسی واسپرت سال 1400

جدیدترین استایل و ست با مانتوی صورتی

manto soorati satisho 22 - شیک ترین مدل مانتو صورتی در طرح های مجلسی واسپرت سال 1400

مدل مانتوی صورتی کوتاه

manto soorati satisho 23 - شیک ترین مدل مانتو صورتی در طرح های مجلسی واسپرت سال 1400

مدلهای مانتو بلند و ساده زنانه صورتی

manto soorati satisho 24 - شیک ترین مدل مانتو صورتی در طرح های مجلسی واسپرت سال 1400

شیک ترین مدلهای مانتو صورتی دخترانه و زنانه

manto soorati satisho 25 - شیک ترین مدل مانتو صورتی در طرح های مجلسی واسپرت سال 1400

عکس مانتو جدید دخترانه امسال 

manto soorati satisho 26 - شیک ترین مدل مانتو صورتی در طرح های مجلسی واسپرت سال 1400

مدلهای مانتو مجلسی جلوباز صورتی

manto soorati satisho 27 - شیک ترین مدل مانتو صورتی در طرح های مجلسی واسپرت سال 1400

مانتو صورتی مجلسی شیک 2021

manto soorati satisho 28 - شیک ترین مدل مانتو صورتی در طرح های مجلسی واسپرت سال 1400

مدل مانتو صورتی سال 1400 جدید و شیک

manto soorati satisho 29 - شیک ترین مدل مانتو صورتی در طرح های مجلسی واسپرت سال 1400

مانتوی صورتی تابستانه بلند

manto soorati satisho 30 - شیک ترین مدل مانتو صورتی در طرح های مجلسی واسپرت سال 1400

مانتو اسپرت دخترانه رنگ صورتی

manto soorati satisho 31 - شیک ترین مدل مانتو صورتی در طرح های مجلسی واسپرت سال 1400

عکس جدیدترین استایل ها با رنگ صورتی و سفید

manto soorati satisho 32 - شیک ترین مدل مانتو صورتی در طرح های مجلسی واسپرت سال 1400

مانتو تابستانی ساده و جدید زنانه

manto soorati satisho 33 - شیک ترین مدل مانتو صورتی در طرح های مجلسی واسپرت سال 1400

عکس مانتو صورتی کثیف شیک و جدید

manto soorati satisho 34 - شیک ترین مدل مانتو صورتی در طرح های مجلسی واسپرت سال 1400

ست مانتو صورتی و طوسی جدید 2021

manto soorati satisho 35 - شیک ترین مدل مانتو صورتی در طرح های مجلسی واسپرت سال 1400

مانتو صورتی جیغ دخترانه

manto soorati satisho 36 - شیک ترین مدل مانتو صورتی در طرح های مجلسی واسپرت سال 1400

مانتو مجلسی دخترانه و زنانه 2021 صورتی

manto soorati satisho 37 - شیک ترین مدل مانتو صورتی در طرح های مجلسی واسپرت سال 1400

استایل شیک مانتو صورتی با شلوار طوسی

manto soorati satisho 38 - شیک ترین مدل مانتو صورتی در طرح های مجلسی واسپرت سال 1400

مانتوی صورتی تابستانی گلدار

manto soorati satisho 39 - شیک ترین مدل مانتو صورتی در طرح های مجلسی واسپرت سال 1400

کت شلوار زنانه و دخترانه صورتی

manto soorati satisho 40 - شیک ترین مدل مانتو صورتی در طرح های مجلسی واسپرت سال 1400

ست مجلسی مانتو صورتی بلند با شلوار سفید

manto soorati satisho 41 - شیک ترین مدل مانتو صورتی در طرح های مجلسی واسپرت سال 1400

نمونه ست های مانتو و سارافون صورتی با شلوار طوسی

manto soorati satisho 42 - شیک ترین مدل مانتو صورتی در طرح های مجلسی واسپرت سال 1400

ست مانتو و شلوار آبی صورتی خاص و جذاب

manto soorati satisho 43 - شیک ترین مدل مانتو صورتی در طرح های مجلسی واسپرت سال 1400

مانتو جلو باز مجلسی شیک صورتی سرمه ای

manto soorati satisho 44 - شیک ترین مدل مانتو صورتی در طرح های مجلسی واسپرت سال 1400

مانتو اسپرت صورتی و کرم دخترانه

manto soorati satisho 45 - شیک ترین مدل مانتو صورتی در طرح های مجلسی واسپرت سال 1400

استایل شیک صورتی پاستیلی با سفید

manto soorati satisho 46 - شیک ترین مدل مانتو صورتی در طرح های مجلسی واسپرت سال 1400

مانتو بلند زنانه 1400 ساده

manto soorati satisho 47 - شیک ترین مدل مانتو صورتی در طرح های مجلسی واسپرت سال 1400

عکس از ست مانتو با شلوار مشکی

manto soorati satisho 48 - شیک ترین مدل مانتو صورتی در طرح های مجلسی واسپرت سال 1400

مانتو صورتی سفید مجلسی با خرجکار

manto soorati satisho 49 - شیک ترین مدل مانتو صورتی در طرح های مجلسی واسپرت سال 1400

شیک ترین مدل مانتوی صورتی دخترانه جلو باز

manto soorati satisho 50 - شیک ترین مدل مانتو صورتی در طرح های مجلسی واسپرت سال 1400

مانتوهای صورتی کوتاه مجلسی

امیدواریم از دیدن تصاویر انواع مدلهای مانتو صورتی لذت برده باشید لطفا در صورت داشتن نظرات در مورد این مدلها آن را با ما در قسمت نظرات در میان بگذارید.
مدل مانتو ترکیبی جدید 1400

انواع مانتو ترکیبی

مدل مانتو ترکیبی :: اکثر مانتوها، ترکیبی از دو رنگ، دو نوع پارچه و یا دو نوع طرح می باشند اگر شما عزیزان نیز به دنبال مانتو ترکیبی هستید با ما همراه باشید و از دیدن مدلهای زیر لذت ببرید.

برای مشاهده و خرید انواع مدل مانتو می توانید به کانال تلگرام ساتیشو به نشانی Satisho یا به پیج اینستاگرام ساتیشو به نشانی Satishocom مراجعه کنید

 

manto tarkibi satisho 1 - مدل مانتو ترکیبی جدید 1400

مانتو ترکیبی چهارخونه با لی

manto tarkibi satisho 2 - مدل مانتو ترکیبی جدید 1400

مانتو بلند ترکیبی دو رنگ

manto tarkibi satisho 3 - مدل مانتو ترکیبی جدید 1400

جدیدترین مدلهای مانتو بلند ترکیبی زنانه

manto tarkibi satisho 4 - مدل مانتو ترکیبی جدید 1400

عکس مانتو ترکیبی بلند زرد و پلنگی

manto tarkibi satisho 5 - مدل مانتو ترکیبی جدید 1400

مدلهای مانتو ترکیبی دخترانه جدید 2021

manto tarkibi satisho 6 - مدل مانتو ترکیبی جدید 1400

نمونه های شیک مانتو ترکیبی کوتاه

manto tarkibi satisho 7 - مدل مانتو ترکیبی جدید 1400

مانتو مزونی جلو باز 1400

manto tarkibi satisho 8 - مدل مانتو ترکیبی جدید 1400

عکس مانتو ترکیبی طرح سنتی

manto tarkibi satisho 9 - مدل مانتو ترکیبی جدید 1400

مانتو ایرانی زنانه ترکیبی

manto tarkibi satisho 10 - مدل مانتو ترکیبی جدید 1400

مدلهای شیک مانتو ترکیبی مشکی طلایی

manto tarkibi satisho 11 - مدل مانتو ترکیبی جدید 1400

مانتو ترکیبی ساده و گلدار زنانه

manto tarkibi satisho 12 - مدل مانتو ترکیبی جدید 1400

مدل مانتو دو رنگ مشکی و سفید

manto tarkibi satisho 13 - مدل مانتو ترکیبی جدید 1400

مدل مانتو بلند پلنگی زنانه

manto tarkibi satisho 14 - مدل مانتو ترکیبی جدید 1400

جدیدترین نمونه های مانتو ترکیبی دخترانه 2021

manto tarkibi satisho 15 - مدل مانتو ترکیبی جدید 1400

مدل مانتو حریر

manto tarkibi satisho 16 - مدل مانتو ترکیبی جدید 1400

مانتو ترکیبی مجلسی شیک زنانه و دخترانه

manto tarkibi satisho 17 - مدل مانتو ترکیبی جدید 1400

مانتو ترکیبی تابستانی دخترانه

manto tarkibi satisho 18 - مدل مانتو ترکیبی جدید 1400

مانتو ترکیبی بلند جلوباز

manto tarkibi satisho 19 - مدل مانتو ترکیبی جدید 1400

مانتو ترکیبی با گیپور 2021 جدید

manto tarkibi satisho 20 - مدل مانتو ترکیبی جدید 1400

مدلهای مانتو ترکیبی ریون ساده و گلدار

manto tarkibi satisho 21 - مدل مانتو ترکیبی جدید 1400

مدلهای مانتو ترکیبی ساده و چهارخونه

manto tarkibi satisho 22 - مدل مانتو ترکیبی جدید 1400

الگو دوخت مانتو ترکیبی

manto tarkibi satisho 23 - مدل مانتو ترکیبی جدید 1400

مدلهای مانتو ترکیبی جدید 1400 تابستانه

manto tarkibi satisho 24 - مدل مانتو ترکیبی جدید 1400

مدلهای مانتو بلند زنانه 1400 سنتی

manto tarkibi satisho 25 - مدل مانتو ترکیبی جدید 1400

مدلهای مانتو ترکیبی مجلسی گلدار

manto tarkibi satisho 26 - مدل مانتو ترکیبی جدید 1400

مانتو اسپرت ترکیبی دخترانه مشکی طوسی

manto tarkibi satisho 27 - مدل مانتو ترکیبی جدید 1400

مدلهای شیک مانتو ترکیبی دو پارچه

manto tarkibi satisho 28 - مدل مانتو ترکیبی جدید 1400

مانتو جلو باز ترکیبی زنانه

manto tarkibi satisho 29 - مدل مانتو ترکیبی جدید 1400

مانتو ترکیبی با لمه مشکی

manto tarkibi satisho 30 - مدل مانتو ترکیبی جدید 1400

مانتو نخی ترکیبی تابستانی

manto tarkibi satisho 31 - مدل مانتو ترکیبی جدید 1400

مدل سارافون ترکیبی دخترانه

manto tarkibi satisho 32 - مدل مانتو ترکیبی جدید 1400

مانتو ترکیبی زنانه مدل آستین خفاشی

manto tarkibi satisho 33 - مدل مانتو ترکیبی جدید 1400

مانتو ترکیبی مجلسی شیک 2021

manto tarkibi satisho 34 - مدل مانتو ترکیبی جدید 1400

مانتو ترکیبی دورنگ طوسی صورتی

manto tarkibi satisho 35 - مدل مانتو ترکیبی جدید 1400

مانتو ترکیبی کوتاه اسپرت دخترانه

manto tarkibi satisho 36 - مدل مانتو ترکیبی جدید 1400

مانتو دو رنگ جلوباز زنانه

manto tarkibi satisho 37 - مدل مانتو ترکیبی جدید 1400

مدلهای مانتو ترکیبی پاییزه

manto tarkibi satisho 38 - مدل مانتو ترکیبی جدید 1400

شیک ترین مدل های مانتو دو رنگ زنانه و دخترانه

manto tarkibi satisho 39 - مدل مانتو ترکیبی جدید 1400

مدل جدید و شیک مانتو ترکیبی لی و چهارخونه

manto tarkibi satisho 40 - مدل مانتو ترکیبی جدید 1400

مانتو کتی ترکیبی دخترانه

manto tarkibi satisho 41 - مدل مانتو ترکیبی جدید 1400

مانتو ترکیبی بلند مجلسی 2021

manto tarkibi satisho 42 - مدل مانتو ترکیبی جدید 1400

مدل مانتو ترکیبی جدید و شیک دخترانه

manto tarkibi satisho 43 - مدل مانتو ترکیبی جدید 1400

مانتو تابستانی ترکیبی جنس حریر

manto tarkibi satisho 44 - مدل مانتو ترکیبی جدید 1400

مانتو مجلسی ترکیبی رنگ آبی

manto tarkibi satisho 45 - مدل مانتو ترکیبی جدید 1400

انواع مدلهای مانتو ترکیبی طرح سنتی

manto tarkibi satisho 46 - مدل مانتو ترکیبی جدید 1400

مدل های پیراهن و تونیک ترکیبی

manto tarkibi satisho 47 - مدل مانتو ترکیبی جدید 1400

مانتو بلند دانشجویی 1400

امیدواریم از دیدن مدلهای فوق لذت برده باشید.