این سه نفر – نیوزینداستان از آنجا شروع شد که سه جوان از روستای بزمیر اباد سرپل ذهاب تصمیم به زنده کردن درختان سوخته طبیعت گرفتند و زمانی که مردم اخلاص و صفای این جوانان را دیدند به تدریج به انها پیوستند و هم اکنون چندین هکتار از اراضی منطقه زیر پوشش بلوط…

داستان از آنجا شروع شد که سه جوان از روستای بزمیر اباد سرپل ذهاب تصمیم به زنده کردن درختان سوخته طبیعت گرفتند و زمانی که مردم اخلاص و صفای این جوانان را دیدند به تدریج به انها پیوستند و هم اکنون چندین هکتار از اراضی منطقه زیر پوشش بلوط رفته است


اعلام خبر تفحص و شناسایی سه شهیددر ماه مبارک رمضان سه خانواده شهید اجساد پاک شهیدشان را در اغوش میکشند 16 ساله‌ای که بعداز سال‌ها به خانه برمیگردد ولی خانه‌ای که دیگر پدر و مادرشان در خانه نیستند و چشم به در این دنیا را ترک کرده اند

در ماه مبارک رمضان سه خانواده شهید اجساد پاک شهیدشان را در اغوش میکشند ۱۶ ساله‌ای که بعداز سال‌ها به خانه برمیگردد ولی خانه‌ای که دیگر پدر و مادرشان در خانه نیستند و چشم به در این دنیا را ترک کرده اند