همایش بین المللی شهید قدسهمایشی بین المللی با محوریت روز جهانی قدس و مزین به نام شهید قدس سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در قم برگزار شد.

همایشی بین المللی با محوریت روز جهانی قدس و مزین به نام شهید قدس سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در قم برگزار شد.


اعلام خبر تفحص و شناسایی سه شهیددر ماه مبارک رمضان سه خانواده شهید اجساد پاک شهیدشان را در اغوش میکشند 16 ساله‌ای که بعداز سال‌ها به خانه برمیگردد ولی خانه‌ای که دیگر پدر و مادرشان در خانه نیستند و چشم به در این دنیا را ترک کرده اند

در ماه مبارک رمضان سه خانواده شهید اجساد پاک شهیدشان را در اغوش میکشند ۱۶ ساله‌ای که بعداز سال‌ها به خانه برمیگردد ولی خانه‌ای که دیگر پدر و مادرشان در خانه نیستند و چشم به در این دنیا را ترک کرده اند